• zaterdag 04 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tripartiet Akkoord bereikt tussen regering, vakbeweging en bedrijfsleven

| suriname herald | Door: Redactie

Ruim twee maanden na de installatie van het Tripartiet Overleg, hebben de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven een Tripartiet Akkoord bereikt. Deze overeenkomst is vandaag bekrachtigd tijdens een bijeenkomst op het presidentieel paleis. Het document is daarna door professor Marten Schalkwijk, voorzitter van het Speciaal Tripartiet Overleg, overhandigd aan president Chan Santokhi. Met de ondertekening is de streefdatum ook gehaald. De uitvoering van het akkoord start in 2022.

Het Tripartiet Akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners aan het stabiliseren van de sociaaleconomische situatie in het land. Voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis is er een Tripartiet Akkoord bereikt. Deze overeenkomst is belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling. President Santokhi erkent dat er nog veel werk te doen is zoals het goedkeuren en uitvoeren van de gemaakte afspraken. Daarnaast moeten er ook wetten ter goedkeuring naar De Nationale Assemblee. Het staatshoofd noemde het akkoord een 'mooi Srefidensi-cadeau aan Suriname'.

Afspraken

In het document zijn 40 afspraken vervat die betrekking hebben op de belastingen, de koopkrachtversterking, het sociaal vangnet, het prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Enkele van deze afspraken betreffen aanpassing van de belastingschijven per 1 januari 2022, een loonronde, bijstellen en uitbreiden van sociale maatregelen, het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap alsook het effectief en efficiënt doen functioneren van overheidsdiensten.

Het Tripartiet Akkoord werd bekrachtigd door vertegenwoordigers van de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven. Professor Schalkwijk gaf aan dat er verder overleg gevoerd zal worden om de afspraken nader uit te werken. Armand Zunder, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) die het akkoord medeondertekende, zei dat de rest van de vakbeweging hierover geïnformeerd zal worden. Zunder kijkt daarnaast uit naar de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bryan Renten toonde zich als voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) verheugd met deze vorm van sociale dialoog. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning blikte tevreden terug op de afgelopen periode van overleg voeren. Hij is ingenomen met de bereidwilligheid en het besef van het gezamenlijk optrekken om de economie op spoor te krijgen. In dit proces zijn er volgens hem rechten en plichten voor alle sociale partners.

| suriname herald | Door: Redactie