• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Trek alle coronamaatregelen in Suriname in en laat de omicron- variant ongestoord rondwaren

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN- Er komt nu steeds meer data binnen over de milde klachten die personen ervaren wanneer ze besmet zijn geraakt met de omicron – variant van het coronavirus.

Uit een onderzoek in Californië mag nu al voorzichtig geconcludeerd worden dat de griep bijna drie keer vaker hospitalisaties tot gevolg heeft in vergelijking met omicron besmettingen.

Bijna driekwart van de mensen die zijn besmet met omicron merkt er zelfs helemaal niets van.

Alle deskundigen zijn het er ook over eens dat besmetting met het  virus een veel krachtigere en natuurlijkere immuniteitsrespons geeft die overigens ook nog van langere duur is in vergelijking met een prikje.

Het voordeel is dat een ieder die besmet raakt, zo een natuurlijke inenting krijgt.

Momenteel raken veel meer personen wereldwijd besmet met omicron en in haast allen landen nemen de ziekenhuisopnamen sterk af.

Wij moeten de komst van omicron in Suriname daarom zien als een zegen, want de Deltavariant van het coronavirus bracht veel meer dodelijke en ziekmakende consequenties met zich mee.

Het zou daarom erg onverstandig zijn om nog meer beperkende maatregelen op te leggen als we op een gegeven moment zeker weten dat Delta helemaal uit Suriname is verdreven.

Met omicron kunnen een groot aantal inwoners op een redelijk veilige manier natuurlijke immuniteit opbouwen.

Uiteraard moeten de zwakken in de samenleving beschermt worden.

Een ieder met gezondheidsklachten, ouderen en diegenen die zich niet veilig voelen kunnen het beste hun prikjes nemen. Maar laat in vredesnaam omicron ongestoord rondwaren.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

| gfcnieuws.com | Door: Redactie