• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tientallen Amerikaanse banken dreigen opnieuw in te storten SVB – Studie

| dagblad suriname | Door: Redactie

Bijna 200 Amerikaanse banken lopen vergelijkbare risico’s als de risico’s die leidden tot de implosie en het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB), volgens een paper die deze week op het Social Science Research Network is geplaatst. SVB, een grote Amerikaanse geldschieter die zich richt op de tech- en startup-sectoren, werd vorige week door toezichthouders gesloten na een massale uitstroom van deposito’s.

In het onderzoek schatten vier economen van vooraanstaande Amerikaanse universiteiten hoeveel marktwaarde de activa van Amerikaanse banken hebben verloren als gevolg van recente renteverhogingen.

“Van 7 maart 2022 tot 6 maart 2023 steeg de federal funds rate sterk van 0,08%

naar 4,57%, en deze stijging ging gepaard met kwantitatieve verkrapping. Als gevolg hiervan ondergingen langlopende activa, vergelijkbaar met die op bankbalansen, in dezelfde periode aanzienlijke waardedalingen”, schreven ze.

| dagblad suriname | Door: Redactie