• vrijdag 22 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Telesur in zwaar vaarwater; moet prijsaanpassingen doorvoeren

Datum: | Bron: waterkant | Door: Redactie

Voorlezen

De financieel economische crisis waar wij ons als natie in bevinden en de effecten van de COVID-19 pandemie hebben een negatieve impact gehad op het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur.

Doordat Telesur de samenleving eerder tegemoet is gekomen met lagere commerciële prijzen terwijl de valutakoersen flink waren gestegen, heeft Telesur grote verliezen geleden in 2020. Het koersverlies heeft o.a. het bedrijfsresultaat in 2020 te niet gedaan waarbij het bedrijf nettoresultaat boekte van negatief USD 43 miljoen vanwege het feit dat de commerciële koers van het bedrijf niet tijdig is aangepast.

Half 2021 werd de unificatiekoers losgelaten en er kwam een vrije marktkoers van 21, deze stap heeft zeer ernstige risico’s met zich meegebracht voor Telesur.

Het jaar 2021 is een uitdagend jaar voor Telesur daar het met een commercieel koers van 12.50 moet opereren waarbij de vrije marktkoers 21 is. Elke USD die Telesur uitgeeft moet voor 68% gesubsidieerd worden vanuit de eigen reserve, daar de gehanteerde commercieel koers niet realistisch is.

Dit resulteert in gigantische inkomstenderving en grote koersverliezen. Dat in haast twee (2) jaren tijd opgelopen is tot circa USD 73.5 miljoen. Dit is het gevolg van het feit dat Telesur niet marktconform haar prijzen heeft mogen aanpassen als gevolg van de financiële crisis en de COVID-19 pandemie.

Om de telecommunicatie dienstverlening in Suriname te garanderen is het noodzakelijk dat Telesur haar bedrijfsvoering weer op economische merits mag doen. Bij komt kijken dat alle tarieven van toeleveranciers ook gestegen zijn. Voor continuering van de bedrijfsvoering is het onvermijdelijk om in de directe toekomst prijsaanpassingen door te voeren.

Het is van belang om te beseffen dat het uitvallen van Telesur geen optie is voor de samenleving, in deze tijd is internet het zijde draad waar onze economie aan hangt. Continuering van de dienstverlening van Telesur is belangrijk om de digitale economie en daarmee de toekomst van Suriname veilig te stellen.

Datum: | Bron: waterkant | Door: Redactie