• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Team Haïti Agriculture Industries staat garant voor Haïtiaanse arbeiders’

| dagblad de west | Door: Redactie

Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, is gisteren tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee, ingegaan op de kwestie van de Haïtianen die eerder deze week in Suriname zijn aangekomen. Volgens de minister, zal deze groep mensen ingezet worden in de agrarische sector. Ramdin legde uit, dat na onderzoek en onder bepaalde voorwaarden, toestemming is gegeven om 176 arbeidskrachten uit Haïti naar Suriname over te vliegen. De Haïtianen zijn door de ondernemer Jean Mixon via Saya Tours naar Suriname overgevlogen. Volgens Ramdin hebben diverse sectoren in ons land, waaronder de landbouw, een grote behoefte

aan arbeidskrachten. Echter, vanuit de lokale bevolking is er weinig interesse om in met name de landbouw te gaan werken. Ramdin zei dat het bedrijf Team Haïti Agriculture Industries N.V., garant staat voor de arbeiders. ‘’Het is van belang om de verdiencapaciteit van de staat te verhogen, echter zal dit niet lukken zonder arbeidskrachten’’, stelde Ramdin. Hij zei dat er niet zonder meer toestemming verleend is: ‘’Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft een veldonderzoek uitgevoerd, nadat Team Haïti Agriculture Industries N.V., toestemming vroeg om 176 arbeiders Suriname binnen te brengen.

Het bedrijf bleek 18 Haïtianen in dienst te hebben die niet beschikten over werkvergunning. Dit moest eerst spoedig in orde gemaakt worden.’’

Ramdin zei dat er een verzoek is gedaan aan het Kabinet van de President, dat advies heeft gevraagd.

‘’Ook zijn diverse instanties hierbij betrokken geweest en is er positief advies uitgebracht. De voorwaarden zijn op schrift vastgelegd.

Zo moet de terugvlucht van de arbeiders worden uitgevoerd wanneer de termijn is afgelopen’’, aldus de minister. Nadat de arbeiders in Suriname zijn aangekomen, is de procedure voor het aanvragen van de verblijf- en werkvergunningen onmiddellijk gestart. Volgens Ramdin zijn er ook aanvragen van meerdere bedrijven voor het halen van arbeidskrachten uit het buitenland.

| dagblad de west | Door: Redactie