• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Tai bere’ en de nieuwe peperdure Mercedes voor ambassadeur Rajendre Khargi

| suriname herald | Door: Redactie

Op 7 april 2021 heeft de Raad van Ministers (RvM) besloten een bedrag van 89.096,97 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de Surinaamse ambassade in Den Haag. Dit, ter aankoop van een nieuwe dienstauto (Mercedes S-Klasse) voor de Surinaamse ambassadeur. Het besluit van de RvM is vastgelegd in missive No. 475/RvM.

De Surinaamse ambassade in Den Haag had reeds de beschikking over een aantal auto’s, waaronder een Mercedes S-Klasse van een iets ouder bouwjaar. Tevens reed ambassadeur Rajendre Khargi in een Skoda Yeti (ook van de ambassade), die dagelijks op zijn inrit geparkeerd stond.

Onze bronnen melden dat Khargi de reeds beschikbare auto’s te krap vond, waardoor besloten is een splinternieuwe Mercedes S-Klasse aan te schaffen bij de Afdeling Diplomatic Sales van Mercedes-Benz in Den Haag. Wij hebben de hand kunnen leggen op het e-mailverkeer tussen de Afdeling Diplomatic Sales van Mercedes-Benz en Khargi, waaruit blijkt dat het plan voor de aankoop al geruime tijd aanwezig was.

Sinds de benoeming van Khargi tot ambassadeur hebben wij geen wapenfeiten van deze man gezien. Zijn eerste ‘verdienste’ is dus de aankoop van een peperdure Mercedes op kosten van de staat Suriname. Waar het volk zoveel offers moet brengen en waar de bezuinigingen afgewenteld worden op het arme volk, meent Khargi op kosten van dat arme volk te rijden in een peperdure auto.

Als u bekend bent in Den Haag, dan weet u dat de afstand tussen de Alexander Gogelweg (Surinaamse ambassade) en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en alle andere ministeries, op een steenworp afstand van elkaar gevestigd zijn. De vraag is nu of je zo een dure auto nodig hebt om die afstanden te overbruggen. Neem een voorbeeld aan premier Mark Rutte die al deze afstanden per fiets aflegt.

Voordat men zal roepen dat de Nederlandse zendingen van de coronavaccins een verdienste van Khargi zijn, delen wij u mee dat die zendingen een verdienste zijn van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De zendingen zijn op gang gekomen naar aanleiding van een brief van Ramadhin in april van dit jaar. Die brief was gericht aan de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

De diplomatieke blunders van Khargi hebben wij ook al kunnen waarnemen. In eerste instantie werd een bericht gelanceerd in de media dat president Chan Santokhi de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede kamer van Nederland zou toespreken. Deze eer is in de Nederlandse parlementaire en politieke geschiedenis zeer zelden toegekomen aan een staatshoofd.

“In 1946 en 1947 spraken de voormalige staatsmannen Winston Churchill, de Zuid-Afrikaanse premier Jan Smuts en de Canadese premier William Mackenzie de Verenigde Vergadering toe. In 1984 voerde de Franse president Francois Mitterrand het woord tijdens een ontmoeting met leden van de vaste commissies van Buitenlandse Zaken uit beide Kamers. Dat was echter niet tijdens de plenaire vergadering, maar wel in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer”. (Bron: Parlement.com)

Nu wij kennisnamen van het bericht dat president Santokhi ook in deze zeldzame eer zou toekomen om de Verenigde Vergadering toe te spreken, was voor onze een grote, aangename verrassing. Santokhi en daarmee ook Suriname, zouden historie schrijven, want slechts drie staatsmannen zouden Santokhi voorgegaan zijn.

Achteraf bleek dat het een fakebericht was, dat verspreid was door de Surinaamse ambassade in Den Haag. Een dag na het bericht, verklaarde de Tweede Kamer dat er helemaal geen sprake was van een ‘Verenigde Vergadering’. Santokhi zou slechts enkele Kamerleden spreken, niet meer dan dat. In diplomatieke kringen wordt dit als een blunder van de hoogste orde gezien.

De gekochte auto ter illustratie.

Terugkomend op de gekochte auto, vinden wij het zeer verwerpelijk en beschamend dat men in peperdure auto’s wil rijden op kosten van het arme volk, terwijl de armoede toeslaat in Suriname vanwege de vele bezuinigingen.

Vers in het geheugen staat nog de voorgenomen aankoop van de dure auto’s ten behoeve van het Kabinet van de President. Naar aanleiding van de maatschappelijke kritieken werd die voorgenomen aankoop teruggedraaid. Het is niet uit te leggen aan het Surinaamse volk, dat terwijl je van de burger vraagt de eindjes aan elkaar te knopen (tai bere), aan de andere kant een peperdure Mercedes gekocht is voor Khargi van bijkans 90.000,00 euro.

Regering, u dient de tering naar de nering te zetten.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

DISCLAIMER

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

| suriname herald | Door: Redactie