• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Taalsituatie wordt onderzocht

| De Ware Tijd | Door: Redactie

Taalsituatie wordt onderzocht

27/02/2021 22:22 - Audry Wajwakana

Taalkundige Renate de Bies. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Al jaren wordt er gediscussieerd over het invoeren van een meertaligheidsbeleid in het onderwijs. Dit, omdat kinderen die thuis hun moedertaal spreken, vaak moeite hebben om de leerstof op school in het Nederlands op te nemen. Daarnaast wordt, om zoveel mogelijk het Nederlands goed te beheersen, het spreken van de moedertaal thuis ontmoedigd. Hierdoor komen de meeste moedertalen onder druk te staan, waarbij enkelen zelfs dreigen te verdwijnen. Om de taalsituatie in Suriname inzichtelijk te maken en oplossingen voor de problemen te zoeken, heeft de Henri Frans de Ziel Stichting de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen geproclameerd.

In dat kader heeft de Surinaamse taalkundige Renata de Bies de lezing 'Taal als bron van identiteit' verzorgd. Ze liet daarbij middels het voorbeeld van de door haar verzonnen persoon, Sitawatidebi Paikem Takrupawiro, zien dat een mens op basis van de gronden van overeenkomst diverse 'identiteiten' heeft. Als half Javaanse en half Hindostaanse zal Takrupawiro volgens de inleider vermoedelijk Sarnami en of Surinaams-Javaans spreken. Als ze dit doet, geeft ze het talig gedrag aan van 'ik ben één van jullie'. Doet ze dat niet, dan sluit ze zich uit en geeft ze aan dat ze tot een andere taalgroep behoort. Het Nederlands zal ze vermoedelijk op school gebruiken en het Sranantongo reserveert ze om grappen te maken met mensen uit alle taalgroepen. Met dit voorbeeld demonstreerde De Bier dat de verzonnen persoon haar taalidentiteit meervoudig is en dat die "stilzwijgend en met consensus in de meertalige gemeenschap Suriname is aangenomen".

De Bies: "De vraag is nu, welke linguïstische identiteit is primair voor Sitawatidebi Paikem Takrupawiro? Het antwoord hierop is niet eenvoudig. De taal waarmee zij zich het beste en het meest kan identificeren, vormt haar primaire linguïstische identiteit." In de realiteit hebben de meeste Surinamers een meervoudige linguïstische identiteit die uit meer dan drie talen bestaat. Voor Cynthia Abrahams, raad van toezicht van de Henry Frans de Ziel Stichting, is het daarom van belang om meer te steken in een meertaligheidsbeleid en, hoewel het moeilijk lijkt te zijn, dat uit te rollen in het onderwijs. "Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat verschillende talen elkaar kunnen versterken. Hierbij gaat men ervan uit dat de mens beschikt over een basis taalvermogen en die vormt eigenlijk de basis voor de taal die een persoon spreekt. Zodra de ene taal zich ontwikkelt, dan zal het andere taalvermogen toenemen. Dit geeft weer een positief effect op de andere talen." Abrahams vindt dat meertaligheid daarom gezien moet worden als een verrijking.

Cultuurdirecteur Roseline Daan zegt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur blij is met de discussie. Het departement heeft de toenemende roep voor een taalbeleid, dat past in de multiculturele en globaliserende samenleving, gehoord en zal volgens haar nagaan welk spoor hiervoor uitgezet zal worden. Aan de associatie zijn negen taal en culturele organisaties aangesloten die zich samen met instituten, deskundigen en individuen bezig zullen houden met de huidige taalsituatie in het land. Als voorzitter is professor theoloog Franklin Jabini aangesteld, die de formele oprichting van de associatie in orde zal maken. Volgens Johan Roozer, voorzitter van de Henri Frans de Ziel Stichting, wordt de associatie nationaal breed gedragen en is er ook aangezegd voor internationale samenwerkingsverbanden. Vooral met Nederland dat een divers cultuurbeleid voert, waarbij Surinaamse elementen in zijn immaterieel cultureel erfgoed worden geplaatst. "In dit opzicht hebben we dus elkaar nodig. Maar we moeten ervoor zorgen dat we elkaar ook verrijken en de positie die Suriname inneemt als meertalig land benutten", zegt Roozer.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| De Ware Tijd | Door: Redactie