• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SZF-verzekerden moeten zelf betalen voor radiologische diensten

| suriname herald | Door: Redactie

SZF-verzekerden kunnen per 1 januari 2022 niet ten laste van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) bij de radiologie klinieken Halfhide & Hofwijk, Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) en Medilab voor poliklinische radiologie verrichtingen voor de röntgenfoto's. Ze mogen wel gebruikmaken van deze radiologie klinieken voor MRI-scans.

Deze instellingen zullen, in afwachting van de nieuwe overeengekomen tarieven, contante betaling eisen voor verrichtingen ten behoeve van SZF-verzekerden, meldt het SZF aan haar verzekerden.

Indien SZF-verzekerden gebruikmaken van de dienstverlening van deze instanties zullen ze ter plaatse contant moeten betalen. Zij kunnen zich daarna wenden tot het SZF voor restitutie, welke zal geschieden conform het huidige overeengekomen tarief, op vertoon van een geldige SZF-kaart en een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs met bedrijfsstempel.

Deze regeling geldt tot nader order. “Van u vragen wij begrip”, aldus het SZF.

| suriname herald | Door: Redactie