• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SWM: ‘Geen reden tot bezorgdheid over kwaliteit drinkwater’

| waterkant | Door: Redactie

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft in navolging van berichten met betrekking tot de toename van gevallen van braken en diarree onder voornamelijk kinderen, laten weten dat er geen reden is tot bezorgdheid over de kwaliteit van het door haar geproduceerde drinkwater.

Daartoe heeft de SWM een regulier programma voor de continue monitoring van de drinkwaterkwaliteit. De kwaliteitsmetingen die regulier worden uitgevoerd door de afdeling Laboratorium op de productiestations, in het distributienet en bij klanten thuis vertonen thans geen afwijkende resultaten voor wat betreft de chemische en bacteriologische kwaliteit van het water.

Het drinkwater wordt conform de normen van de World

Health Organisation (WHO) getoetst. Hiernaast worden ook de nodige eisen gesteld bij het productie- en distributie proces, waarbij bij calamiteiten de nodige procedures nauwkeurig moeten worden ingezet.

De SWM is zich als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf bewust van haar verantwoordelijkheid voor het garanderen van gezond en betrouwbaar drinkwater volgens de hoogste standaarden en zal alles nalaten om de volksgezondheid in gevaar te brengen.

Bij onduidelijkheden of voor meer informatie mag men vrijblijvend contact opnemen met de SWM op de nummers 471414, 404667 en 129.

| waterkant | Door: Redactie