• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname zet stap richting ratificatie Unesco verdrag

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Met de bijeenkomst van het directoraat Cultuur en belanghebbenden uit onder andere de culturele en creatieve sector heeft Suriname een stap gezet richting de ratificatie van het Unesco verdrag. Suriname is het enige land in de regio dat zich nog niet aan deze conventie heeft gecommitteerd. De bijeenkomst heeft donderdag plaatsgevonden.

De Algemene Vergadering van de Unesco heeft in 2005 het verdrag ter bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, Unesco Verdrag, aangenomen.

Volgens Vidya Narain, secretaris-generaal bij de Nationale Unesco Commissie, heeft ratificatie van het verdrag voordelen voor de Surinaamse cultuursector. Zo kunnen er fondsen beschikbaar komen

voor de verdere ontwikkeling van deze secton, uitwisselingsprojecten tot stand komen en zijn er mogelijkheden tot maximale participatie van het maatschappelijk middenveld.

Daarnaast zou er volgens hem ook een cultuurfonds opgezet dan wel geheractiveerd kunnen worden. Dit kan ook een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van de nationale cohesie en bescherming van het nationale erfgoed.

Verder merkt hij op dat de conventie ook de tools biedt voor bewustwording van de creatieve cultuur. Ook kan het als bouwsteen dienen voor instrumenten die menselijke identiteit beschermen en bevorderen.

Stappen

De meeting bestond uit presentaties van Narain Gangadin, beleidsadviseur directoraat Cultuur en Yuri Peskhov, regionale vertegenwoordiger van de Unesco. Daarnaast werden de aanwezigen ook toegesproken door onderwijsdirecteur Danielle Rosario, Caricom ambassadeur Chairmé Konigferander en Cultuurdirecteur Roseline Daan.

Gangadin die het verdrag uiteenzette, gaf aan dat dit het beschermen en bevorderen van de diversiteit aan cultuuruitingen tot doel heeft. Om het ratificatieproces in te zetten is er een raadsvoorstel nodig. Hij pleitte op dit stuk voor aanpassen van wetgeving en een sterke band tussen overheid en private sector.

De Unesco-vertegenwoordiger gaf aan de Caribische landen Antigua and Barbuda, Jamaica, Barbados, Grenada, Saint Lucia en Saint Vincent and the Grenadines nog steeds profiteren van dit verdrag.  

In de afgelopen jaren zijn er volgens hem negen projecten ontwikkeld, waarvan in totaal negen landen profiteren en een totaalbedrag van 572.222 Amerikaanse dollar is geïnvesteerd. De Unesco-functionaris legde ook de nadruk op samenwerking tussen de publieke en private sector.

Cultuurdirecteur Daan benadrukte dat een cruciaal aspect bij ratificatie is te erkennen dat Suriname als land ervoor moet zorgen dat zijn culturele diversiteit bewaard wordt. Het verdrag herbevestigt volgens haar ook de soevereine rechten van de landen.

Bijeenkomst

De stakeholdersmeeting vloeit voort uit het voornemen voor een conferentie over creatieve industrieën, die op zich in verband stond met het Caricom-voorzitterschap van president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd gaf aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de opdracht deze conferentie voor te bereiden.

Hiervoor werd er een werkgroep ingesteld en werd geconcludeerd dat er geen conferentie gehouden kan worden indien de acties niet in place zijn. Besloten werd te kijken naar het Unesco Verdrag 2005 dat de beschermende regels biedt voor de sector.

| de ware tijd | Door: Redactie