• zaterdag 10 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME MOET HARDER WERKEN AAN GEZONDE FISCALE, MONETAIRE EN FINANCIËLE INSTITUTEN  

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Om veerkrachtig te zijn tegen externe schokken en te herstellen van de Covid-19-pandemie, moeten Caribische landen belangrijke fiscale en financiële hervormingen doorvoeren die variëren van sterkere belasting- en pensioenstelsels tot betere schuld- en financieel beheer.

Dit stelt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in een nieuwe studie. In het verslag, getiteld Economic Institutions for a Resilient Caribbean, beveelt de IDB aan dat het Caribisch gebied haar instituten versterkt. De analyse bevat specifieke hervormingsagenda’s voor Suriname, Guyana, de Bahama’s, Barbados, Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago, die allen kredietlidstaten van de IDB zijn.

“Nu de Caribische regeringen overschakelen op slimme en veerkrachtige investeringen, zijn sterke economische instellingen nodig om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven alle burgers ten goede komen. Naast aanbevelingen voor een beter begrotingsbeheer worden in het boek ook belangrijke hervormingen van het monetaire en financiële stelsel voorgesteld om ervoor te zorgen dat de Caribische instellingen en bevolking op de toekomst zijn voorbereid”, zegt Therese Turner-Jones, IDB -General Manager van de Country Department Caribbean Group.

“Sterkere en beter toegeruste instellingen vormen een formule voor succes, en gezonde economische instellingen zijn een voorwaarde voor economische ontwikkeling en welvaart”, zegt Moisés J. Schwartz, IDB-manager van de afdeling Institutions for Development, en één van de redacteuren van het boek. “De hervormingen die in de Caribische landen nodig zijn, mogen niet worden onderschat of uitgesteld.”

Als kleine staten met een hoge schuldenlast, die ook nog afhankelijk zijn van toerisme of niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, zijn deze landen kwetsbaar voor de ‘boom-en-bust cyclus’ van grondstoffen, schommelingen in de rentetarieven en natuurrampen. Volgens het boek zullen sterkere instellingen de regeringen in de regio in staat stellen beter te plannen en te reageren op dergelijke economische uitdagingen, door een betere fiscale en monetaire discipline te bevorderen. Dergelijke maatregelen kunnen het risico van schuld en financiële crises helpen verminderen. “Landen die zich hebben toegelegd op institutionele ontwikkeling zijn aantoonbaar beter uitgerust om economische schokken, zoals de coronaviruspandemie, het hoofd te bieden, veerkrachtiger te reageren met betere vooruitzichten op een sneller herstel”, zegt Diether W. Beuermann, IDB-hoofdspecialist economie voor het Caribische departement en één van de redacteuren van het boek.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie