• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname krijgt financiële en technische steun van Nederland

| starnieuws | Door: Redactie

De districten die kampen met wateroverlast zijn tot rampgebied verklaard. Het zal de komende maanden blijven regenen. 

Suriname krijgt hulp van Nederland bij de aanpak van wateroverlast. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, heeft vrijdag bekendgemaakt hiervoor financiële steun beschikbaar te stellen en experts uit de Nederlandse watersector in te zetten. 

De bijdrage van 200.000 euro is bedoeld voor voedsel, schoon drinkwater en onderwijs. Door het inzetten van waterexperts helpt Nederland Suriname bij het in kaart brengen van de urgente waterproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor.

Het geld is bestemd om de inzet van de VN-organisatie Unicef in Suriname te ondersteunen. De wateroverlast treft momenteel 7.000 Surinamers. Unicef verleent mede met Nederlandse bijdragen noodhulp aan getroffenen. De organisatie zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, schoolbenodigdheden en medische zorg. Ook verstrekt de organisatie specifieke benodigdheden voor persoonlijke hygiëne van vrouwen en meisjes. Nederland geeft zo gehoor aan de verzoeken van de Surinaamse overheid om internationale bijstand.

Daarnaast zal er zo snel mogelijk expertise via het Dutch Risk Reduction Team (DRR–Team) ter plekke worden ingezet. Een DRR-Team bestaat uit experts uit de Nederlandse watersector en doet naar aanleiding van urgente waterproblemen aanbevelingen voor korte- en langetermijnoplossingen. Er wordt momenteel een teamleider geselecteerd die op korte termijn naar Suriname zal afreizen om samen met de Surinaamse autoriteiten de precieze behoeften in kaart te brengen. De verdere inzet van een expertteam zal op deze verkenning worden gebaseerd, tevens in aansluiting op initiatieven van andere donoren, zoals de Wereldbank, schrijft minister Schreinemacher aan de Tweede Kamer. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking had op 2 juni het verzoek gedaan om hulp bij de wateroverlast in Suriname. Op het verzoek om experts te leveren voor de Afobaka-dam die nu onder druk staat, zegt minister Schreinemacher in een kamerbrief dat er diverse opties voor ondersteuning vanuit Nederland zijn geïdentificeerd. "In Nederland is beperkte expertise aanwezig op het vlak van stuwdammen en om die reden zijn aan de Surinaamse autoriteiten alternatieve hulpkanalen voor dit verzoek geadviseerd."

| starnieuws | Door: Redactie