• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname heeft plastic zakken en overige plastic verpakkingen nog steeds niet verbannen 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Iedereen ziet het in trenzen, op straat, in bermen, overal: plastic afval. En dat afval verdwijnt niet, het vergaat niet. In trenzen zorgt al dat afval  voor verstoppingen, duikers vol plastic, met als gevolg wateroverlast. De vraag luidt al vele jaren: waarom geen verbod op al dat plastic? Waarom lopen klanten nog steeds winkels en supermarkten uit met handenvol plastic zakken en zakjes met boodschappen? Wat is dat toch met Suriname, met Surinamers?

Wel verbod op foambakjes, waarom niet op plastic?

Het is wel gelukt om per 1 november 2019 styrofoam te verbieden  als verpakkingsmateriaal voor voeding in Suriname. Het gaat dan

om de wegwerp foambakjes, borden en bekers die vooral in de horeca worden gebruikt. Het toenmalige ministerie van Handel, Industrie en Toerisme had vooruitlopend op dat besluit vanaf 1 mei 2019 al een importverbod op styrofoam ingesteld. Met de producenten en importeurs werd gesproken om alternatieven te introduceren. Waarom kan dit niet met plastic? Natuurlijk is plastic een breed begrip, immers plastic wordt bijzonder veel in allerlei vormen gebruikt als bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal voor allerlei producten.

De afgelopen jaren zijn wel diverse pogingen ondernomen om tot een verbod te komen op het gebruik van zogenoemd wegwerp plastic.

2018 SuReSur

Zo was het in juli 2018 de Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) die ingaande 1 januari 2019 plastic zakken had willen uitbannen bij supermarkten en winkelcentra. Als aanzet voor dit doel werd er een petitie aangeboden aan toenmalig voorzitter van de Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. “Die plastic zakjes van de supermarkten, die hele dunne zakjes daarop willen we een verbod hebben. Dat die niet wordt uitgegeven, dat een alternatief komt,” zei destijds Glenn Ramdjan, projectcoördinator van SuReSur. Per jaar worden er volgens de organisatie meer dan 200 miljoen zakken gebruikt in Suriname. 

“Het zijn niet de burgers die de plastic zak hebben ingevoerd. Het is het bedrijfsleven, nationaal en internationaal die dat hebben gedaan”, zei de Assembleevoorzitter. “Ik denk dat burgers heel goed kunnen leven zonder plastic zakken.” 

Eind 2018: minister overlegt met plastic producenten

In december van dat jaar, 2018, had toenmalig minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme een gesprek met plastic producenten. Hij wisselde met hen van gedachten over hoe geleidelijk aan de ‘single use plastic’ zakken vervangen kunnen worden door duurzaam materiaal. 

Het ministerie wilde toen met het oog op ‘country branding’ voor ontwikkeling van toerisme, beleid maken voor het gebruik van wegwerp plastic. De fabrikanten gaven aan, dat er nog heel veel zal moeten gebeuren om te komen tot vervanging van plastic zakken. Zij hebben geïnvesteerd in machines voor de productie van dergelijke zakjes en er zal zeker tijd nodig zijn om over te stappen naar milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal, zo liet het ministerie toen weten. 

Volgens de producenten moeten de consumenten ook meewerken, daar zij de grootste boosdoeners zijn van milieuvervuiling, in tegenstelling tot de indruk die de milieuorganisaties wekken, alsof de fabrikanten de oorzaak zijn van dit probleem. Gepleit werd voor het opleggen van sancties bij het vervuilen van de stad. 

De bewindsman vroeg de producenten een tijdlijn te maken om na te gaan binnen welk tijdsbestek zij in staat zijn de transformatie te maken naar duurzamere producten.

Maar, voor zover bekend is er sinds 2018 niets gebeurd en is er anno 2023 nog steeds geen beleid op wegwerp plastic.

Maart 2021: EZ bewustwordingscampagne over plastic

Drie jaar later, in maart 2021, gaf op Wereld Consumentenrechten Dag (15 maart), het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) het startsein voor de bewustwordingscampagne over plastic. Het thema was ‘Tackling Plastic pollution, aanpak van plastic vervuiling’. 

EZ: “Plastic is een zeer nuttig materiaal in het dagelijks leven, maar het gebruik van plastic en de productie hiervan, met name plastic voor eenmalig gebruik, zijn uit de hand gelopen. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze ecosystemen en het milieu. Er vindt vervuiling van lokale en internationale milieu plaats en het vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens, stelt het ministerie.”

Het ministerie van EZ riep de samenleving op om verantwoord om te gaan met hun plastic afval en deze zoveel aan te bieden bij de verzamelpunten in de verschillende districten voor het recyclen.

Wel verbod in onder andere India

Er zijn landen in de wereld waar een verbod geldt voor plastic voor eenmalig gebruik. Een van die landen is India. Daar werd in juli 2022 zo’n verbod ingesteld. Het gaat daar om artikelen variërend van rietjes tot sigarettenpakjes om de toenemende vervuiling in het land van bijna 1,4 miljard mensen tegen te gaan. Het verbod op plastic artikelen voor eenmalig gebruik omvat onder meer rietjes, bestek, oordopjes, verpakkingsfolies, plastic sticks voor ballonnen, snoep en ijs en sigarettenpakjes.

Canada

In 2021 heeft de Canadese regering de Single-Use Plastics Prohibition Regulations opgesteld. Het doel van deze regelgeving is om de productie, import en verkoop van zes categorieën plastic voor eenmalig gebruik te verbieden, waaronder kassatassen, bestek en ringdragers.

China

Sinds 2021 heeft China plastic tassen en gebruiksvoorwerpen voor eenmalig gebruik uit de grote steden verbannen, en rietjes voor eenmalig gebruik zijn in het hele land verboden.

Chili

Chili begon in 2022 met het uitfaseren van plastic voor eenmalig gebruik in restaurants en bezorgdiensten. Deze veranderingen zullen in 2024 volledig van kracht worden en zullen naar verwachting jaarlijks meer dan 23.000 ton plastic verminderen.

Fiji

Fiji heeft plastic tassen van polyethyleen (PET) verboden en een heffing op plastic tassen ingevoerd om consumenten ervan te weerhouden plastic tassen te gebruiken en om het gebruik van herbruikbare tassen bij het winkelen aan te moedigen.

Ghana

In Ghana recyclet Nelplast Ghana plastic afval tot bakstenen, waardoor bouwers in het land stevige woningen kunnen maken die goedkoper zijn dan die van staal en cement. Het bedrijf recyclet nu dagelijks tussen de 2.500 en 3.000 ton plastic afval, waardoor plasticvervuiling wordt verminderd en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Indonesië

Een presidentieel decreet in 2018 creëerde een plan om het plastic afval in zee tegen 2025 te verminderen. Bovendien heeft het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw een routekaart opgesteld om niet-gerecycleerd plastic afval met 30% te verminderen in 2030.

Japan

Japan implementeert een strategie voor het recyclen van plastic voor plastic voor eenmalig gebruik. In het plan staat dat de overheid wetgeving gaat stimuleren om het gebruik van plastic producten en de export van plastic verpakkingsmaterialen en e-waste een halt toe te roepen.

Kenia

Plastic zakken zijn verboden in commerciële en huishoudelijke verpakkingen. De overheid heeft bezoekers ook verboden plastic voor eenmalig gebruik mee te nemen naar de beschermde gebieden van Kenia.

Namibië

Namibië heeft plastic tassen voor eenmalig gebruik in beschermde gebieden verboden en rekent een vergoeding voor het gebruik ervan in winkels in het hele land. De inkomsten uit de vergoedingen gaan naar een Milieu-investeringsfonds (EIF) om het afvalbeheer te verbeteren.

Palau

Palau’s wet op de vermindering van het gebruik van plastic zakken verbiedt de distributie van plastic zakken door detailhandelszaken en verbiedt de invoer van plastic zakproducten. Palau heeft ook een Zero Disposable Plastic-beleid ingevoerd, waarbij wordt verboden dat alle wegwerpverpakkingen van plastic en polystyreen drank worden geserveerd aan werknemers of gasten op overheidsterreinen.

Portugal

Sinds 2020 verbiedt Portugal gratis plastic tassen in alle commerciële bedrijven, samen met plastic voor eenmalig gebruik van cateringservices

Suriname?

Hoe de situatie vandaag de dag in Suriname is rond een mogelijk verbod op het gebruik van plastic zakken en mogelijk ook plastic producten voor eenmalig gebruik is onduidelijk. De redactie van Dagblad Suriname heeft ter beantwoording van die vraag het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en  de Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) benaderd voor een reactie. Vooralsnog hebben EZ en SuReSur niet gereageerd.

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie