• zaterdag 10 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME EN VERENIGD KONINKRIJK VERSOEPELEN INTERNATIONALE BUSINESS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

De regering heeft de afgelopen week de Economic Partnership Agreement (EPA) ondertekend met het Verenigd Koninkrijk (VK). Deze handelsovereenkomst zou enorme voordelen voor Suriname moeten opleveren.

Zo brengt de EPA belasting- en quotavrije toegang bieden tot het VK. De geleidelijke liberalisering van tarieven op de Britse exporten naar Suriname, waaronder machines, whisky en auto’s worden hierin ook vervat. De EPA zal ook royale markttoegang bieden voor de beide landen op het gebied van dienstenhandel, bepalingen inzake intellectuele eigendom, overheidsaanbestedingen, concurrentie en andere moderne handelspolitieke aangelegenheden. Dit alles in het belang ter verdieping van de bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Suriname.

De ondertekening werd gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, tijdens een virtuele meeting met de Britse minister voor Internationale Handel, Ranil Jayawardena. “Met dien verstande dat het mogelijkheden zal openen voor toekomstige handel en preferentiële beoordeling. Een voortzetting van de handel die reeds bestond. Maar ook om de reikwijdte van de activiteiten van de handel tussen de twee landen te vergroten. Ik kijk dus uit naar een meer gedetailleerde bespreking hiervan in de toekomst, misschien fysiek. Maar in ieder geval moeten wij kijken naar een verruimd commercieel aanbod van activiteiten tussen het VK en Suriname”, zegt Ramdin.

De totale handel in goederen en diensten tussen het Verenigd Koninkrijk en Suriname bedroeg 19 miljoen pond sterling in 2019. De exporten van Suriname naar het Verenigd Konikrijk omvat ongeveer 270.000 pond sterling aan vis en schaaldieren.

Suriname is de laatste en 14e CARIFORUM-staat die de CARIFORUM-VK EPA heeft ondertekend. Met deze ondertekening wordt de continuïteit voor de handel en het behoud van markttoegang tussen het Verenigd Koninkrijk en de 14 CARIFORUM-staten gewaarborgd, waardoor bedrijven, investeerders en consumenten de nodige zekerheid wordt geboden.

UNITEDNEWS

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie