• maandag 25 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname en Nederland ondertekenen overeenkomst schuldherschikking Paris Club

| cds | Door: Redactie

Op maandag 21 november is in Den Haag, Nederland een  bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Nederland getekend in het kader van de schuldherschikking onder de Paris Club-overeenkomst. De Waarnemend minister van Financiën en Planning, Albert Ramdin en de Nederlandse staatssecretaris, Marnix van Rij ondertekenden de overeenkomst namens de beide landen.

Dit is de tweede bilaterale overeenkomst die getekend is in het kader van het akkoord dat bereikt is tussen de Club van Parijs en de Staat Suriname op 22 juni 2022. Binnen de Club van Parijs is er gesproken over bilaterale schuldherschikking met Frankrijk, Nederland, Israël, Italië en Zweden ter

waarde van ca. USD 95 miljoen. Op 12 oktober is de eerste overeenkomst met Frankrijk getekend over schuldherschikking van de leningen met de Agence Française de Development (AFD).

De schuld die met Nederland herschikt is, is een schuld aan de ING Bank ter waarde van Euro 23,9 miljoen die in 2014 was aangegaan met een staatsgarantie van de Nederlandse overheid. De lening is gebruikt voor de bouw van de Carolina brug. Per ultimo 31 december 2021 bedroeg de schuld ca. Euro 13 miljoen, waarvan de achterstanden waren opgelopen tot ca. Euro 4 miljoen. Bij de herschikking van deze schuld is overeengekomen dat de achterstanden voor 60 procent in november 2022 worden betaald en de resterende 40 procent in november 2024.

De totale schuldenlast betaling (interest en aflossing) over de jaren 2022 – 2024 worden in de periode 2030 tot en met 2036 afgelost tegen een vaste rentevoet voor de Euribor 6 maanden van 0,291 % gedurende deze periode. Gezien de stijgende rentevoeten in de wereld betekent dit voor Suriname niet alleen een verminderde interest last, maar ook een veel lagere schuldenlast betaling in deze periode. In 2024 zal besloten worden hoe de restant schuld van ca. Euro 1,2 miljoen zal worden afgelost.

De functionarissen hebben ook aandacht besteed aan de bestaande samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van de Belastingen. Via het Makandra-project zijn reeds twee belasting projecten tussen de beide landen in uitvoering. Waar nu te midden van de belastinghervormingen de nodige aandacht voor is gevraagd, is de beschikbaarstelling van deskundigen. Het betreft hier experts die naar Suriname komen die aan kennisoverdracht zullen doen.

 

| cds | Door: Redactie