• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaamse leerkrachten moeten reis-, verblijf- en studiekosten zelf betalen

| suriname herald | Door: Redactie

"De inbox van onze e-mail ontploft. Honderden verzoeken stromen dagelijks binnen," zegt Bryan van Haren, Human Resource Manager van Stichting Edunova in Nederland, aan de redactie van Suriname Herald. De advertentie van Stichting Edunova waar Surinaamse leerkrachten worden opgeroepen om hun krachten te geven in Nederland ontaarde in de discussie van de week op voornamelijk social media. Er waren positieve als negatieve reacties na de oproep. Van Haren zegt dat er ruim 11.500 vacatures zijn voor het basisonderwijs in Nederland. "Wij hebben heel hard mensen nodig. Met bevriende relaties zijn wij bezig te kijken hoe invulling hieraan te geven." De stichting
heeft haar zeven basisscholen. Ministerie van Onderwijs Nederland Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland bevestigt via de voorlichtingsdienst aan Suriname Herald het lerarentekort, vooral in het primair onderwijs. De vraag over Edunova is voorgelegd aan collega's binnen het ministerie, die mogelijk meer weten. De redactie krijgt hierop na drie weken antwoord. Van Haren legt verder uit dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geen werkvergunning meer verlenen aan personen buiten de Europese Unie. Vandaar dat het InterTeach, waarvan hij de directeur is geweest, niet is gelukt om de leerkrachten in 2019 in Nederland te krijgen. Hun werkvergunning werd geweigerd. Van Haren zegt dat leerkrachten die in Suriname opgeleid zijn, haast niet bevoegd zijn om les te geven in Nederland. "Alleen iemand met een universitaire opleiding uit Suriname kan de Nederlandse arbeidsmarkt betreden." Leerkrachten moeten daarom eerst hun diploma laten waarderen. Daarvoor moet aan Internationale Diploma Waardering 140 euro worden betaald. Daarnaast moeten zij de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Pabo-opleiding) hebben gevolgd in Nederland. De reiskosten en kosten voor levensonderhoud moeten door de onderwijsgevenden zelf betaald worden. Na een jaar of twee werken, worden de reiskosten vergoed. InterTeach en betaalde 300 euro InterTeach was drie jaar terug ook leerkrachten aan het werven uit Suriname. Volgens hem is InterTeach nog steeds actief in het land. "Leerkrachten die kunnen aantonen dat zij drie jaren terug 300 euro hadden betaald voor hun werkvergunning, krijgen dit bedrag terug bij aankomst in Nederland. Het pad van de verblijfsvergunning wordt nu omzeild door een studieverblijfsvergunning aan te vragen, nadat leerkrachten zich hebben onderworpen aan een toets. Na de toets gehaald te hebben, worden zij toegelaten tot de Pabo-opleiding, waarvoor in het eerste jaar tussen de 1700 en 2000 euro betaald moet worden. De resterende jaren worden door de organisatie bekostigd. "We bouwen deze veiligheidsklep in om te voorkomen dat leerkrachten uit Suriname met de studentenwerkvergunning niet in het Nederlands onderwijs komen werken, maar elders in het land hun krachten geven." Toets afnemen Nadat Edunova de stukken van de geinteresseerden binnen heeft gehad, wordt na drie weken gereageerd. De Pabo-opleiding start in september. De toets kent drie momenten van afname te weten april, juni en augustus. De leerkrachten krijgen een overeenkomst op schrift. "Als de onderwijsgevenden in Nederland zijn krijgen zij een tewerkstelling. Wij gaan de opleiding niet vooraf betalen. Wij proberen een betalingsgarantie met hoge scholen af te spreken." Edunova zal ook woongelegenheid regelen voor personen die geen eigen verblijf kunnen bewerkstelligen. Maar het wordt dan een woning waarin meerdere leerkrachten verblijven, waarbij de kosten onderling worden verdeeld. "Als zij in Nederland aankomen is er meteen werk. Hooguit een maand zitten zij zonder werk om te aclimatiseren. Wij zijn een proffessionele organisatie, die in 2015 is gestart. Wij zijn een onderwijsstichting voor basisonderwijs. Wij zijn begonnen als uitzendbureau voor leerkrachten en zijn uitgegroeid tot een onderwijsinstelling." Leerkrachten uit Suriname kunnen aan de slag als onderwijsassistent (geen bevoegde leerkracht). Met een brutosalaris van 2700 euro voor een voltijdse kracht. Doordat ze moeten studeren kunnen zij drie tot vier dagen per week werken. Na aftrek houdt de leerkracht met pensioencompensatie en reiskostenvergoeding 1500 tot 1600 euro over. Naomi Hoever

| suriname herald | Door: Redactie