• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaamse diploma’s stellen niet veel voor, ministers en ambtenaren moeten voortaan IQ- test afnemen

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN- Het is algemeen bekend dat Surinaamse diploma’s niet erg veel voorstellen. Diplomahouder zijn geeft nog geen garantie dat diegene in staat is goede prestaties op de werkvloer neer te zetten.

Personen die zijn afgestudeerd aan de Anton de Kom universiteit, maar ook diegenen die het VWO hebben afgerond zijn dikwijls het levende voorbeeld hiervan.

De meesten van hen blijken in de praktijk niet op een redelijk niveau te kunnen performen.

Een deel van hen blijkt niet eens in staat om een goed gesprek in het Nederlands of Engels te voeren of logische verbanden te leggen.

Hun specifieke kennis is nota bene misschien wel toereikend, maar de vaardigheden om problemen op te lossen zijn niet afdoende.

Het lukt ze nagenoeg niet om eenvoudige vraagstukken op te lossen, wat wijst op een gebrek aan cognitieve capaciteiten.

Hoe zij hun diploma’s hebben gehaald, blijft een groot raadsel.

Daarom zou het raadzaam zijn voor werkgevers om ook in Suriname, net als hoe dat ook steeds vaker wordt toegepast in Nederland en andere westerse landen, een IQ- test af te nemen van sollicitanten.

De screening middels een intelligentietest geeft samen met behaalde diploma’s een veel bredere indruk van het cognitief vermogen.

Het afnemen van de IQ- test zou vooral voor alle Surinaamse ambtenaren, ook ministers en DNA- leden verplicht moeten worden gesteld.

Het is een noodzaak indien wij het land naar een hoger niveau willen tillen.

Mensen met een score onder de 100 zouden nooit in overheidsdienst mogen komen en nog minder een hoge functie mogen bekleden.

Als ik in gesprek ben met sommige lage -en hoge ambtenaren evenals ministers en parlementariërs krijg ik echter al gauw het vermoeden dat ze niet eens een score van 70 tot 80 zouden halen.

Of dat echt zo is, kan alleen een test uitwijzen.

Een IQ tussen de 70 en 85 duidt op zwakbegaafdheid

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie