• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaamse diaspora en uitgestelde invoering entree fee

| starnieuws | Door: Redactie

Het is duidelijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken* nog lang niet ready and equipped is om op Zanderij ruim 300 passagiers per vlucht uit Amsterdam af te handelen voor betaling van de entree fee die op 1 mei zou ingaan. De relevante digitale visa-informatiebronnen waren ook nog niet voorbereid op de nieuwe situatie. Op VFS Global bijvoorbeeld, waar de entry fee digitaal betaald zal kunnen worden, staat nog steeds dat je een toeristenvisum kunt aanschaffen voor €50 om 90 dagen in Suriname te verblijven. Voor hetzelfde bedrag verschaft de entree fee 180 dagen verblijf en hoef je bij de immigratie geen betaalbewijs meer te overleggen, zei minister Albert Ramdin recent op een persconferentie. De bewindsman bedoelt waarschijnlijk dat de immigratie in het computersysteem moet kunnen zien dat digitaal betaald is en dit moet kennelijk nog geregeld worden.

Nu is in de Surinaamse gemeenschap in Nederland verwarring ontstaan over het visumvrij-reizen en de betaling van entry fee, in het Engels of toegangsgeld in het Nederlands. De verwarring komt door de toezegging die president Chan Santokhi vorig jaar september deed op een receptie in Den Haag ter gelegenheid van de afsluiting van zijn officieel werkbezoek aan Nederland. Nederlanders geboren in Suriname én hun kinderen – zelfs als maar één ouder in Suriname geboren is - werden verblijd met visumvrij-reizen naar het geboorteland, met ingang van 1 oktober 2021. Santokhi heeft de Surinaamse diaspora eigenlijk bij de neus genomen want zijn ‘cadeau’ staat op gespannen voet met de aangekondigde entry fee, is een van de reacties die hoor en wat ook echoot ... ‘Stank voor dank, voor onze steun aan de familie daar in moeilijke tijden zoals nu’.

Oorzaak voor alle verwarring is gebrekkige communicatie en misschien ook het bewust(?) achterhouden van belangrijke informatie. Zo stuitte ik na lezing van het persbericht van 11 september 2021 op de website van het kabinet van de president, over het visumvrij-reizen-cadeau voor de Surinaamse diaspora in Nederland, op een addertje onder het gras: ‘Volgens het staatshoofd zullen sommige categorie reizigers de gelegenheid krijgen om een toeristenkaart te betalen. “Dit geldt niet alleen voor personen geboren in Suriname, die in Nederland verblijven, het geldt voor alle Surinamers ongeacht waar je verblijft ter wereld”, stelt de regeringsleider.’

De president deelde deze cursieve informatie, naar mijn beste weten, niet met de aanwezigen tijdens de receptie in Den Haag. Die zou overigens een anticlimax zijn na het luid applaus waarmee visumvrij-reizen-cadeau ontvangen werd. Ik vermoed dat deze (aanvullende) informatie na terugkeer in Suriname in het aangehaald persbericht is toegevoegd. Als de president en zijn minister van Buitenlandse Zaken begin september 2021 in Den Haag al wisten dat er een nieuwe visuminstructie zou komen met een entree fee voor iedereen, dan hebben ze een loopje genomen met de waarheid.
 
Het addertje onder het gras kwam terug in het Staatsblad 2021 nr. 141 waarin de beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2021 is gepubliceerd over (nadere) wijziging van de Visum-Instructie 1983. Daarin staat als eerste gewijzigd besluit dat: ‘Personen ... van Surinaamse origine ... visumvrij mogen afreizen op vertoon van een geldig paspoort tegen betaling van een vergoeding en wordt toegestaan maximaal 6 maanden te verblijven door de immigratie autoriteiten ... Deze vergoeding wordt nader geregeld in het Staatsbesluit Heffing Kanselarijrechten’, aldus de beschikking.
In de maanden na 30 september 2021 moet deze wijziging de Surinaamse diaspora in Nederland – er zijn veel organisaties in deze sector – zijn ontgaan, want ik heb geen wanklank gehoord dat voor visumvrij-reizen betaald moet worden om Suriname in te mogen. Wat minister Ramdin vervolgens niet gehinderd door enig argwaan of kritiek onlangs heeft gedaan is het ‘regelen van de vergoeding’. Dat deed hij op zijn persconferentie van 13 april jongstleden toen hij aankondigde dat inwoners van 20 landen visumvrij mogen reizen naar Suriname maar wel een entree fee van €50 of $50 moeten betalen.
Voor de passagiers die vanaf morgen naar Suriname reizen is het natuurlijk een opluchting dat de invoering van de entree fee tot nader order is uitgesteld – houdt vooral de website van het Surinaamse Consulaat in Amsterdam in de gaten want die is actueler dan die van Buitenlandse Zaken! Nu de zomervakanties voor de deur staan hoop ik dat Surinaamse diaspora reizigers uit Nederland nog even mogen genieten van het visumvrij-reizen-cadeau van president Santokhi en dat minister Ramdin de toeristenkaart – kunnen we dit woord niet liever gebruiken? – per 1 september aanstaande invoert. Dan is het een jaar geleden van het officieel werkbezoek van Santokhi aan Nederland waar visumvrij-reizen werd geïntroduceerd.

Roy.khemradj@gmail.com

* Gelet op het toegestane aantal woorden gebruik ik in deze bijdrage de oude naam van het departement.

| starnieuws | Door: Redactie