• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaams Standaarden Bureau werkt aan Nationale Standaard klantvriendelijkheid en -gerichtheid

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in januari 2020 een schrijven ontvangen van de Vereniging voor Communicatie, Marketing & Public Relations (VCMP), inzake een voorstel voor het ontwikkelen van de Nationale Standaard “Richtlijnen voor Klantvriendelijkheid & Klantgerichtheid”.

Naar aanleiding van het ontwikkelen van deze Nationale Standaard heeft het SSB donderdag 8 september een consultatie sessie gehouden voor alle belanghebbenden. Het doel van het houden van deze sessie was het verstrekken van inhoudelijke informatie over de Nationale Standaard, waarbij de belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld om feedback te verschaffen en vragen te stellen bij onduidelijkheden. 

Daarnaast werden de stakeholders ook op de hoogte

gebracht wat de volgende stappen zijn. Het houden van deze sessie is een stap die leidt tot het vaststellen van de Nationale Standaard die implementeerbaar zal zijn voor Suriname.

De stakeholders worden alsnog in de gelegenheid gesteld om de Nationale Standaard door te nemen en tot uiterlijk 27 september van hun feedback te voorzien. Daarna zullen alle ontvangen commentaren behandeld worden door de Technische Commissie die zich buigt over de ontwikkeling van deze standaarden. Na het verwerken van de commentaren zullen de Finale Drafts (definitieve concepten) opgestuurd worden naar het SSB bestuur ter goedkeuring, waarna deze gereed zullen zijn voor vaststelling en publicatie als Nationale Standaarden. 

De stand van zaken omtrent deze standaarden kunnen gevolgd worden op de website en Facebookpagina van het Standaarden Bureau.

| dagblad suriname | Door: Redactie