• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Studiegroep doet 2 voorstellen aanpassing Kiesregeling

| starnieuws | Door: Redactie

Op basis van de uitspraak van het Constitutioneel Hof zal in de nog aan te passen Kiesregeling elke stem evenveel waard zijn. De studiegroep onder leiding van Hans Lim A Po heeft in het eindrapport twee voorstellen gedaan. Één voorstel is dat alle tien districten één zetel toegewezen krijgen, waarna via de landelijke evenredigheid de 41 overige zetels worden verdeeld op basis van de behaalde stemmen. Het tweede voorstel is dat elk district twee toegewezen krijgt en de 31 andere via landelijke evenredigheid op basis van de stembusgang.

President Chan Santokhi neemt het rapport van de studiegroep in ontvangst van

voorzitter Hans Lim A Po. (Foto: CDS)

President Chan Santokhi vindt dat de commissie voortreffelijk werk gedaan heeft. De studiegroep heeft het rapport dinsdag gepresenteerd aan de president en de Assembleevoorzitter. Santokhi merkt op dat binnen twee maanden de regering en het parlement zullen werken aan een ontwerpwet. De aanpassing van de Kiesregeling, waarvoor er twee derde meerderheid nodig is in De Nationale Assemblee moet uiterlijk dit jaar een feit zijn. In 2024 kan de verkiezingen van mei 2025 worden voorbereid.

Lim A Po merkte bij de presentatie op dat door de uitspraak van het Constitutioneel Hof op 5 augustus de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling onverbindend zijn verklaard. De beslissing van het CHof is grondig bestudeerd. Burgers kunnen het kiesrecht niet meer uitoefenen totdat de Kiesregeling is herzien.

Het gepresenteerde voorstel beoogt volgens Lim A Po aanpassing van het huidige kiesstelsel tot een stelsel waarin iedere stem gelijk is en iedere stem een gelijk gewicht heeft en dat als doel heeft een volksvertegenwoordiging op te leveren die een goede afspiegeling is van de politieke stromingen en meningen van het volk.

"Het stelsel dat wordt voorgesteld bewerkstelligd realisatie van gelijkheid als een regulatief ideaal en een op juridische en politieke legitimiteit stoelende toepassing van het ‘one-person-one-vote’ beginsel. Daarom is de conclusie gerechtvaardigd dat dit voorstel dat beginsel, - op de wijze zoals dat in ons rechtsbestel past en daarbij aansluit -, tot gelding brengt", stelde Lim A Po.

De advocaat Serena Muntslag-Essed heeft de zetelverdeling in de Kiesregeling voorgelegd aan het CHof. Zij wilde weten of artikel 9 in strijd is met de grondwet en internationale verdragen. Het CHof heeft geoordeeld dat artikel 9, de zetelverdeling, en de bepaling van de districtsgrenzen, niet in overeenstemming zijn met de grondwet en internationale verdragen. Er is geen sprake van 'one person one vote'.

| starnieuws | Door: Redactie