• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Strategische dialoog Guianaschild  voor betere en veiligere regio

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Arjen Stikvoort

PARAMARIBO — Vertegenwoordigers van Brazilië, Frans-Guyana, Guyana en Suriname hebben donderdag achter gesloten deuren overleg gepleegd over het Security Masterplan van het Guianaschild . Het is de tweede bijeenkomst waarbij de legertop van de landen, ambassadeurs en hoge (leger) functionarissen de koppen bij elkaar steken om te praten over tal van onderwerpen.

Enkele vraagstukken die besproken zijn, zijn cyber criminaliteit, klimaatvraagstukken, illegale mijnactiviteiten, het tegengaan van bedreigingen van buitenaf, hoe de drugsproblematiek in te dammen en het tegen gaan van witwaspraktijken. De bijeenkomst vond plaats in de ballroom van Torarica. Initiatiefnemer Frans-Guyana hield het eerste Guianaschild  overleg

in 2021 in Cayenne.

“We staan voor grote uitdagingen. We moeten onder andere criminele activiteiten bestrijden, klimaaterandering aan de orde stellen, de natuur beschermen en mensensmokkel aanpakken”

Samenwerken

Minister van Defensie, Krishna Mathoera, mocht de spits afbijten en ze benadrukte het belang van een goede en strategische samenwerking tussen de landen, die samen het Guianaschild  vormen. “Want immers met meerdere landen samen, sta je sterker, kun je veel meer doen, dan als land alleen”, onderstreepte de bewindsvrouw.

Mathoera haalde verder ook aan dat de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al in volle gang is. De partners moeten elkaars culturen beter leren kennen en kennis en expertise uitwisselen.

Minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, Brindley Robeson Benn, is blij met de bijeenkomst. Hij benadrukte eveneens het belang van deze tweede Guiana Shield bijeenkomst. “We staan voor grote uitdagingen. We moeten onder andere criminele activiteiten bestrijden, klimaaterandering aan de orde stellen, de natuur beschermen en mensensmokkel aanpakken. Dit alles is onder meer nodig voor een goede democratische rechtstaat en vrede”, merkte hij op.

Bijdrage

De ambassadeur van Brazilië, Raphael Lopes Mendes de Azeredo, deelde mee dat Brazilië zeker zijn bijdrage verder zal leveren aan een veiligere regio. Er is al geruime tijd samenwerkingen met onder meer Suriname op het gebied van defensie. Twee andere zaken die volgens hem prioriteit genieten zijn de aanpak van de vele uitdagingen op het gebied van veiligheid en het behoud van de Amazone.

De Franse ambassadeur, Nicolas de Bouillance de Lacoste, merkte op dat de veiligheid van de landen op zee, in de lucht en te land te allen tijde gewaarborgd dient te worden. “Immers het is de veiligheid van onze burgers.” Frankrijk is klaar om daar zijn bijdrage verder aan bij te leveren.

 Zo zal de illegale handel aan banden moeten worden gelegd. Armoede moet worden bestreden, want armoede leidt tot meer criminaliteit. “Het voorkomen van dreigementen is de ‘sleutel’ voor een veilige omgeving”, aldus de Bouillance de Lacoste. Verder sprak hij ook over een goede gezondheidszorg, wat zeer belangrijk is voor de bevolking. Hij ging er niet aan voorbij om de wrede oorlog die woedt in Europa tussen Rusland en Ukraïne en diens gevolgen voor de wereld aan te kaarten.

| de ware tijd | Door: Redactie