• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Strategisch dialoog Guianaschild  voor betere en veiligere regio

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Arjen Stikvoort

PARAMARIBO — Vertegenwoordigers van Brazilië, Frans-Guyana, Guyana en Suriname hebben donderdag achter gesloten deuren overleg gepleegd over het Security Masterplan van het Guianaschild. Het is de tweede bijeenkomst waarbij de legertop, ambassadeurs en hoge functionarissen van de landen de koppen bij elkaar steken.

Enkele vraagstukken die zijn besproken, zijn cybercriminaliteit, klimaatvraagstukken, illegale mijnactiviteiten, het tegengaan van bedreigingen van buitenaf, hoe de drugsproblematiek in te dammen en het tegengaan van witwaspraktijken. De bijeenkomst vond plaats in de ballroom van Torarica. Initiatiefnemer Frans-Guyana hield het eerste Guianaschild-overleg in 2021 in Cayenne.

“We staan voor grote uitdagingen. We moeten criminele

activiteiten bestrijden, klimaaterandering aan de orde stellen, de natuur beschermen en mensensmokkel aanpakken”

Samenwerken

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie benadrukte het belang van een goede en strategische samenwerking tussen de landen, die samen het Guianaschild  vormen. “Immers, met meerdere landen samen, sta je sterker, kun je veel meer doen, dan als land alleen”, onderstreepte de bewindsvrouw. Mathoera haalde verder aan dat de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al in volle gang is. De partners moeten elkaars culturen beter leren kennen en expertise uitwisselen.

Brindley Robeson Benn, de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte eveneens het belang van deze tweede Guiana Shield-bijeenkomst. “We staan voor grote uitdagingen. We moeten onder meer criminele activiteiten bestrijden, klimaaterandering aan de orde stellen, de natuur beschermen en mensensmokkel aanpakken. Dit alles is onder meer nodig voor een goede democratische rechtstaat en vrede”, merkte hij op.

Bijdrage

De ambassadeur van Brazilië, Raphael Lopes Mendes de Azeredo, deelde mee dat zijn land zeker zijn bijdrage verder zal leveren aan een veiligere regio. Er is al geruime tijd samenwerking met onder meer Suriname op het gebied van defensie. Twee andere zaken die volgens hem prioriteit genieten zijn de aanpak van de vele uitdagingen op het gebied van veiligheid en het behoud van de Amazone.

De Franse ambassadeur, Nicolas de Bouillance de Lacoste, merkte op dat de veiligheid van de landen op zee, in de lucht en te land te allen tijde gewaarborgd dient te worden. “Immers, het is de veiligheid van onze burgers.” Frankrijk is klaar om daar zijn bijdrage verder aan bij te leveren. Zo zal de illegale handel aan banden moeten worden gelegd.

Armoede moet worden bestreden, want die leidt tot meer criminaliteit. “Het voorkomen van dreigementen is de ‘sleutel’ voor een veilige omgeving”, aldus De Bouillance de Lacoste. Verder sprak hij over een goede gezondheidszorg, wat zeer belangrijk is voor de bevolking. Hij ging er niet aan voorbij om de oorlog tussen Rusland en Ukraïne en de gevolgen voor de wereld aan te kaarten.

| de ware tijd | Door: Redactie