• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stichtingsbestuur JTV: Dienstverlening wel gegarandeerd

| starnieuws | Door: Redactie

Sandro Alberga, voorzitter van het stichtingsbestuur Jeugdtandverzorging (JTV), zegt dat de dienstverlening gegarandeerd is. Dit, naar aanleiding van een verklaring vanuit de directie van de stichting Jeugdtandverzorging als zou de dienstverlening vanaf de komende maandag niet zijn gegarandeerd.

Donderdag zijn de raad en de directie bij de Stichting Jeugdtandverzorging met spoed bijeen geweest. De directe aanleiding hiervoor is de financiële situatie binnen dit bedrijf. Tijdens het gesprek is naar voren gekomen dat de stichting momenteel door een uitdagende periode gaat. De directie heeft nogmaals een beroep gedaan op de raad om te komen tot een tariefaanpassing zoals eerder voorgesteld. Hierbij staat voorop dat de zorg voor de jeugd en de minder draagkrachtigen te allen tijden toegankelijk moet blijven.

Tijdens het overleg is ook duidelijk aangegeven dat de dienstverlening voor de komende periode is gegarandeerd en wel volgens het normale werkschema. Het voorstel voor tariefaanpassing is momenteel in een vergevorderde fase voor goedkeuring bij de regering.

In goed overleg met het ministerie van Volksgezondheid wordt door de raad en de directie bij de Stichting Jeugdtandverzorging gewerkt aan een structurele oplossing waarbij de zorg ook op de lange termijn gegarandeerd blijft en waarbij de werkomstandigheden en de kwaliteit van de dienstverlening worden opgetrokken naar een hoger niveau.

| starnieuws | Door: Redactie