• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stichting Wi Tru Sranan in gesprek met Surinaamse president

| waterkant | Door: Redactie

De Stichting Wi Tru Sranan in Suriname, is deze week op uitnodiging van het kabinet van de president door het staatshoofd ontvangen. Deze sessie was in het kader van de voorbereiding op een nationale dialoog waarbij de president aangaf, naar aanleiding van de manifestatie van 17 februari jl, met diverse groepen het gesprek te zijn aangegaan.

WiTru Sranan was bij deze sessie vertegenwoordigd door bestuurs- en werkgroep leden. De voorzitter, Dirk Currie gaf, na een korte inleiding van de president, aan waar de stichting voor staat en op welke wijze daar in de afgelopen periode invulling aan is gegeven. Met een

aanpak via drie werkgroepen (educatie, communicatie en dialoog) gaat de stichting WiTru Sranan in gesprek met zoveel mogelijk organisaties om te komen tot grotere bewustwording over het belang van collectieve waarden en normen bij het creëren van nationale eenheid, ontwikkeling en welvaart en welzijn voor iedere burger. 

Kort na de oprichting is de stichting ontvangen door Minister Levens van onderwijs. Inmiddels is een lesbrief ontwikkeld welke wij na volledige afronding ter beschikking stellen voor het onderwijs over dit onderwerp. Met onze communicatie delen wij met de samenleving niet alleen waar wij mee bezig zijn maar vooral ook korte positieve media-uitingen die het belang van waarden en normen onderschrijven. In de werkgroep Nationale Dialoog worden voorbereid en uitgevoerd sessies met beroepsgroepen, maatschappelijke organisations en bedrijven rondom kernwaarden en de beleving daarvan in de dagelijkse praktijk.

Door de president is de vraag gesteld op welke wijze de stichting de toegang tot de volksbuurten ziet rondom het thema waarden en normen. De voorzitter gaf hierop aan dat de stichting zelf onvoldoende uitvoeringscapaciteit heeft en daarom samenwerkt met buurtorganisaties om de doelen te bereiken.

De president gaf aan dat in het document naar aanleiding van de door hen gevoerde gesprekken er een paragraaf komt over het belang van waarden en normen. Hij gaf aan erop te zullen toezien dat het Onderwijs inderdaad ook gericht aandacht zal besteden aan de ontwikkeling van waarden- en normbesef bij de jeugd. De voorzitter van de stichting gaf aan dat ons Surinaams volkslied voldoende aanknopingspunten biedt om het gesprek hierover te kunnen voeren.

Aan het einde van het gesprek bood de voorzitter aan de president een persmap aan (gebruikt bij de lancering) met de vastlegging van de doelstellingen, missie en visie van de stichting en het oprichtingsbestuur.

| waterkant | Door: Redactie