• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stichting Kinder- en Jongerentelefoon start campagne ‘Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld’

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- De stichting Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) in Suriname zal in het kader van ‘International End Corporal Punishment Day’ op 30 april de campagne ‘Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld’, starten om bewustwording te creëren over het gebruik van lijfstraffen in de opvoeding van Surinaamse kinderen.

Wat is corporal punishment?

De term ‘Corporal punishment’ betekent lijfstraffen. Het gaat hier om het gebruiken van geweld in de opvoeding van een kind of bij het uitvoeren van opvoedingstaken in relatie tot een kind. Dus het gaat om het fysiek pijnigen (ook schreeuwen, beledigen en vernederen worden hierin meegenomen) van een

kind met als doel, ze te disciplineren.

Denk maar aan het slaan van kinderen omdat hun gedrag als brutaal wordt gezien. Ook het laten knielen van kinderen in de zon omdat ze niet geluisterd hebben naar hun ouders of de begeleidster van het tehuis is corporal punishment.

In welk kader wordt dit belicht?

30 april is uitgeroepen tot “Internationale End Corporal Punishment dag”. In deze periode wordt extra aandacht besteed aan de diepgewortelde overtuiging dat het gebruik van geweld in de opvoeding (dus het geven van o.a. een pakslaag) nodig is zodat een kind ‘iets goeds’ wordt in de maatschappij. Personen die deze overtuiging dragen, geven aan dat slaan een probate (goede) en soms zelfs de enige manier is om ervoor te zorgen dat kinderen niet ontsporen.

Waarom vinden de Stichting ‘Kinder- en jongerentelefoon’ KJT, het belangrijk om te pleiten voor geweldloos opvoeden, dus het niet toepassen van lijfstraffen in de opvoeding van kinderen?

Het slaan van kinderen met de bedoeling ze iets goeds aan te leren of om ze ongepast of onwenselijk gedrag af te leren is een veel voortkomend fenomeen in onze Surinaamse samenleving. Als jij zelf niet geslagen bent tijdens te opvoeding, ken je zeker meerdere mensen bij wie dat wel het geval is. Wij zijn de mening toegedaan dat, opvoeden zonder geweld ook een optie is en beter is voor het kind, de ouder en de relatie tussen ouders en hun kinderen.

De KJT is ervan overtuigd dat ouders die geweld gebruiken in de opvoeding van hun kinderen, het beste willen voor hun kind. Ze doen dit met een goede bedoeling. Echter kan het gebruik van geweld om hun doel te bereiken negatieve gevolgen hebben voor hun kind.

Het kind heeft pijn, zijn vertrouwen en zelfvertrouwen kan geschaad worden, de mentale een geestelijke ontwikkeling van het kind kan verstoord raken, de relatie tussen de ouder en het kind kan schade ondervinden en de ouder voelt zich ook niet blij en is ook niet gelukkig na zo een pakslaag te hebben gegeven.

Met deze campagne ‘Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld’, wil de Stichting ‘Kinder- en jongerentelefoon’ (KJT):

– Ouders en andere opvoeders bewust maken van de negatieve gevolgen die het gebruik van lijfstaffen bij kinderen kan hebben.

– Ouders en opvoeders informeren over andere alternatieven om te disciplineren waar geen geweld wordt gebruikt, maar die toch het gewenste resultaat opleveren nl. dat het kind de gewenste attitude en het gewenst gedrag wordt bijgebracht die hem /haar instaat zal stellen om een respectabele volwassene te worden.

– Bewustwording te creëeren binnen de Surinaamse gemeenschap over de stand van zaken met betrekking tot het toepassen van lijfstaffen bij kinderen in Suriname.

– De individuele Surinamer aan te sporen om bij te dragen aan verandering door:

1) zelf kinderen niet te slaan en te beledigen / vernederen,

2) in hun directe omgeving andere aan te sporen op te voeden zonder geweld,

3) geweld te melden en

4) erop toe te zien dat autoriteiten zelfs geen lijfstraffen toepassen op kinderen en erop toezien dat kinderen thuis, op school en in te huizen, internaten en in opvoedingsgestichten niet aan lijfstraffen worden onderworpen.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie