• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stichting Brasa Brada ana Sisa voelt zich in de steek gelaten door ministerie

| waterkant | Door: Redactie

De stichting Brasa Brada ana Sisa is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die kwetsbare, kansarme jongeren in Suriname een leer- en werktraject wil aanbieden door hen van pedagogische activiteiten te voorzien, op te vangen en professionele begeleiding te bieden.

Op 17 januari 2023 vond er in het kader van het opendeurbeleid van minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, een gesprek plaats tussen de bewindsman en mevrouw Bianca Van Leeuwaarde (foto) van de stichting. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het ministerie dit persbericht uitgebracht dat door diverse Surinaamse media is overgenomen en gepubliceerd.

Volgens de stichting klopt de informatie die toen

vanuit het ministerie naar de bevolking toe werd gecommuniceerd, niet. In het persbericht werd verteld dat de stichting al volop actief is met educatieve activiteiten, zorgverlening en opvang. Dat is echter niet het geval.

Om deze activiteiten op te starten en de doelstellingen te kunnen bereiken werd juist een beroep gedaan op de overheid. “Zonder deze steun, die meermaals beloofd werd, kan de organisatie haar doelstellingen niet waarmaken. Er werd meteen contact opgenomen met het ministerie en zij gingen deze fouten rechtzetten, maar dit is tot op het heden nog niet gebeurd”, meldt de stichting.

“Daarnaast wil Brasa Brada ana Sisa dringend opvang voorzien voor kansarme jongeren. Hiervoor moest de organisatie een gemeenschapsproject aanvraag indienen, samen met een begroting. Het ministerie beloofde dat ze dit zo snel mogelijk ging goedkeuren, maar tot op het heden is dit nog niet gebeurd.

Hierdoor kan de organisatie niet verder met het organiseren van activiteiten, opvang en begeleiding. Haar doelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden.

Zoals hierboven genoemd, voelt de organisatie zich enorm hard in de steek gelaten door het ministerie. De stichting hoopt dat de overheid zich aan de afspraken kan houden, zodat ze zo snel mogelijk operationeel kunnen gaan en iets gaan kunnen betekenen voor de kansarme jongeren.”

| waterkant | Door: Redactie