• vrijdag 19 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Statement Parmessar in 'kwestie ambassade in Jeruzalem'

| starnieuws | Door: Redactie

NDP fractieleider Rabin Parmessar.

NPD-fractieleider Rabin Paramessar heeft zich voorbereid om vandaag in De Nationale Assemblee zijn statement te maken over de kwestie 'ambassade in Jeruzalem'. Er is echter geen vergadering uitgeschreven door de Assembleevoorzitter, zoals was afgesproken. Parmessar heeft gesloten zijn standpunt met deze publicatie kenbaar te maken.

"Voorzitter,
Met betrekking tot de vestiging van een ambassade in Israël heeft de president aangegeven dat ons land het voorlopig zal doen met een niet residerende ambassadeur en dat er dit jaar geen middelen zijn begroot om een ambassade te openen in Israël. De president evenals de samenleving moet weten dat we voorstander zijn van goede betrekkingen en nauwe banden met Israël. Ook voor het vestigen van een ambassade maar dan wel in Tel Aviv alwaar 86 landen hun ambassade hebben gevestigd en niet in Jeruzalem.
De minister is zonder het mandaat om toezeggingen te doen naar Israël geweest. Hij verbindt eerst land en volk en pas bij terugkeer gaat hij toestemming vragen aan de president. Hij komt terug, houdt persconferenties en gaat volledig voorbij aan de mening van de vicepresident, toen waarnemend president en van de voorzitter DNA als boeg van het parlement van het volk. De minister praat over voorbereidingen om de ambassade te openen. Ik vraag mij af als hij andere bedoelingen heeft.
Heeft deze minister wel gekeken hoe onze regio kijkt naar deze kwestie. Suriname is plotseling ultra rechts geworden terwijl Chili, Colombia, Argentinië, Mexico, Bolivia ga maar door links zijn. Geen enkel Caribisch land heeft tegen de resolutie gestemd. Hoe wil je regionaal samenwerken.
Eigenlijk worden we nu uitgemaakt voor onbetrouwbaar binnen Caricom, in Latijns Amerika en kennelijk in de hele wereld. Het is triest maar naar het schijnt heeft de minister van Bibis de President en de vicepresident onder curatele geplaatst en gebruikt beiden als rubber stempel.
Voorzitter,
We merken echter dat mInister Bibis zijn wil weer doordrukken en niet ervoor schroomt  het land in een religieus avontuur te storten. Ik praat hier niet over religieuze zaken. We respecteren alle religiën. We willen de Surinaamse Bromtyi Dyari cultiveren en het voorbeeld zijn van een harmonieuze samenleving van de Moskee naast de Synagoge. Van liefde, goed nabuurschap, van tolerantie en van samenwerking.

De minister van Bibis doet voorkomen alsof de tegenstand voor het opzetten van een ambassade in Jeruzalem enkel en slechts gebaseerd is op religieuze gronden die worden aangedragen door een specifieke religieuze groep in ons land.
Minister Bibbis moet weten dat de tegenstand voor het vestigen van een ambassade in Jeruzalem ingegeven is uit overwegingen gebaseerd op het internationaal recht en op basis van besluiten genomen door de Verenigde Naties;
De VN praat van een twee staten oplossing, waarvan de status van Jeruzalem via onderhandelingen door Partijen uiteindelijk zal worden vastgesteld. Beide partijen hebben het recht om op geëigende wijze en in eigen tempo tot een vergelijk te komen.
Ik wil de minister meegeven dat kleine landen als Suriname zich niet moeten gedragen als grote mogendheden die naar gelang het hun uitkomt het internationaal recht buigen en de beginselen van de VN vertrappen. Kleine landen als Suriname moeten juist het internationaal recht helpen bevorderen en de VN helpen versterken. Onze belangen zijn daardoor beter gediend.  

Voorzitter,
Het valt mij op dat minister Bibis in het kielzog loopt van een hele grote macht in de wereld. Eerst in Dakhla en nu in Jeruzalem. Waarom worden er witte voeten gemaakt naar die grootmacht toe. Is het omdat zij een belangrijke rol vervuld bij de verkiezing voor een regionale functie die zo fel door hem wordt begeerd? Voorzichtigheid is geboden dat het Staatsbelang niet totaal ondergeschikt gemaakt wordt aan het privébelang. Ik verneem gaarne van de president als hij zijn besluiten baseert op het internationaal recht en de beginselen van de VN?"

| starnieuws | Door: Redactie