• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Startsein gezamenlijk agrarisch project Suriname-China

| starnieuws | Door: Redactie

In Tijgerkreek Saramacca is maandag het startsein gegeven voor een landbouwtechnisch samenwerkingsproject tussen Suriname en China. (Foto's: CDS) President Chan Santokhi en de Chinese ambassadeur Han Jin hebben maandag in Saramacca het startsein gegeven voor een landbouwproject. De president sprak zijn dank uit naar de regering van de Volksrepubliek China voor de ondersteuning ter een waarde van US$ 10,5 miljoen
alsook voor de expertise die ter beschikking wordt gesteld om de landbouwsector én boeren te ondersteunen. China heeft 10 deskundigen naar Suriname gestuurd om landbouwtechnische bijstand te verlenen. Het project omvat onder andere een reeks experimenten op het gebied van landbouwtechniek en -productie, zoals de introductie van nieuwe gewassen, selectie en teelt van deze gewassen, veredeling en experimenten met verschillende teelmethoden, zoals het telen in de openlucht, in speciale faciliteiten, en het telen zonder aarde. Verder worden er trainingen gegeven aan Surinaamse boeren, inclusief 10 intensieve cursussen waaraan ruim 300 boeren zullen meedoen. Er zullen ook trainingen gegeven worden op verschillende boerderijen. Ook zal er begeleiding geboden worden op productielocaties, waarbij meer dan 100 boeren direct zullen worden geholpen. Verder zullen de deskundigen zich bezighouden met het samenstellen of maken van technische handleidingen, video's, websites en het verzorgen van lezingen om de kennis opgedaan bij het Agricultural Technical Cooperation Centre toegankelijk te maken voor betrokkenen in de landbouwsector. Het Agricultural Technical Cooperation Centre is de eerste samenwerking op landbouwtechnisch gebied tussen de twee landen sedert zij diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan. Bij de ondertekening te Tijgerkreek in het district Saramacca waren het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Chinese bedrijf China Hunan Linshi betrokken. De uitvoeringsperiode van het project, waarvoor de president en de Chinese ambassadeur het startsein hebben gegeven, is gesteld op drie jaren, meldt de Communicatiedienst Suriname. President Santokhi toonde zich ingenomen met dit heuglijke feit. Hij gaf aan dat de regering reeds een areaal van meer dan 200.000 hectare aan het ministerie van LVV ter beschikking heeft gesteld voor het opkrikken van de agrarische sector. Het staatshoofd zegt dat het project past binnen de visie van de regering voor de verdere ontwikkeling van de sector. Volgens hem beschikt Saramacca over gronden die geschikt zijn voor de productie van verschillende gewassen, zoals maïs en soja, die ook gemakkelijk op grote schaal kunnen worden verwerkt. Daarnaast is de grond ook geschikt voor veeteelt en daarmee de vleesproductie, waarbij mais en soja als grondstof voor veevoer kunnen dienen. Op korte termijn zal het ministerie van LVV de private sector uitnodigen om haar deelname aan dit project te bespreken. President Santokhi werd deelgenoot gemaakt van een demonstratiebasis, waar er wordt geëxperimenteerd met de teelt van onder andere maïs en sojabonen. Daarbij werd hij ook ingelicht over de introductie van meer dan 20 soorten groenten. “Deze investering zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname”, merkte het staatshoofd. Deze ontwikkeling biedt volgens hem niet alleen werkgelegenheid, maar leidt ook tot verhoging van de productie. Het lokaal produceren zal verder ervoor zorgen dat er minder voedsel geïmporteerd wordt. “Er moeten meer van zulke investeringsprojecten komen voor de agrarische sector”, vindt Santokhi.

| starnieuws | Door: Redactie