• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stafmedewerker CBvS keurde valse reçu’s goed zonder controle handtekeningen

| dagblad de west | Door: Redactie

“Op basis van het ingestelde vooronderzoek kan reeds worden vastgesteld dat oneigenlijke betaalopdrachten met vervalste handtekeningen, niet door de daartoe bevoegde kanalen van het ministerie van Financiën en Planning zijn verstrekt ter uitbetaling. Het politioneel onderzoek zal een uitspraak moeten doen over de wijze en mate van vervalsingen van documenten en handtekeningen en de kwaliteit daarvan, evenals over de betrokken handlangers”, aldus René Abrahams, de accountant die belast was met het onderzoek. Hij concludeerde, dat de desbetreffende vervalste betaalopdrachten en reçu’s, door derden zijn vervaardigd en deze als het ware  afkomstig zijn van het ministerie, en ter betaling zijn aangeboden

aan de Centrale Bank van Suriname. Na indiening van deze valselijk opgemaakte betaalopdrachten, zijn vanuit de bankrekening van het ministerie door de Centrale Bank overmakingen verricht naar eerder genoemde particulieren. Er zijn reeds aanhoudingen verricht in deze zaak. Onder hen is een aantal ambtenaren en ook ene Sergio C., die in verband werd gebracht met de aankoop van twee Mercedes Benz voertuigen.  De redactie verneemt, dat behalve deze ambtenaren en de voormelde persoon, ook in de Centrale Bank van Suriname, personen behoorlijke steken hebben laten vallen. Naar verluidt, wordt de naam van de stafmedewerker L.N. genoemd, die belast is met de controle van de handtekeningen op betaalopdrachten en die zijn werkzaamheden zeker niet naar behoren heeft uitgevoerd. De West verneemt, dat deze zelfde L.N. ook de persoon is, die het document had geantidateerd voor de interne lening van ex-governor Robert van Trikt voor de aanschaf van de Range Rover SUV.

De West heeft ook de hand weten te leggen op een bladzijde met gewaarmerkte handtekeningen waarmee de Centrale Bank dient te werken. Hierop  is duidelijk te zien, dat de handtekeningen op de reçu’s niet dezelfde zijn. Om maar een voorbeeld aan te halen van de overmakingsbrief naar governor Maurice Roemer die verstuurd werd op 25 januari 2022, betreffende de ‘overmaking naar leverancier M.I. Rother’ en wel een bedrag van SRD 5.944.005, -. In deze brief is duidelijk waarneembaar dat de handtekening van de directeur van Financiën, D. Parohi, en vooral die van de onderdirecteur van Financiën, S. Khedoe- Bharos, niet overeenkomen met die van de gewaarmerkte bladzijde. (Zie foto)

| dagblad de west | Door: Redactie