• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Staatsolie niet in staat bedrijven te doneren

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Samuel Wens

BROKOPONDO — Berichten uit het district Brokopondo  als zou Staatsolie, door de watersnood van afgelopen maart, nat geraakte-en of beschadigde huishoudelijke spullen registreren voor vergoeding wordt door directielid Eddy Fränkel tegengesproken.

“Er wordt uitsluitend schade opgenomen van de huishoudens die reeds SRD 6000 van het bedrijf hebben ontvangen om hun woningen te wassen, niet van elk huishouden in de ondergelopen dorpen”, weerspreekt Fränkel het bericht. Hij zegt dat bij rampen- en of natuurverschijnselen altijd de overheden de taak hebben burgers op te vangen en hun schade te vergoeden. “Wij ondersteunen de bewoners uit ons sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, omdat wij

actief zijn in het gebied.”

“Uit het restantbedrag zal Staatsolie de inventaris van de school van Balling Sula, die bij de ramp verging, bekostigen”

Fränkel wil het bedrag niet noemen dat Staatsolie heeft begroot voor de watersnoodramp in Brokopondo. Hij bekent wel dat reeds zestig procent van het totaalbedrag gebruikt is voor onder andere het aankopen en verstrekken van voedselpakketten, aankoop diverse transportmiddelen en donaties voor het wassen van de woningen. Uit het restantbedrag zal Staatsolie de inventaris van de school van Balling Sula, die bij de ramp verging, bekostigen.

Loyd Eersteling, ondernemer in Centrum-Brokopondo, klaagt erover dat het water zijn kippenren heeft vernietigd. “Na de ramp heb ik geen enkele kip meer uitgezet, omdat de middelen daarvoor zijn opgeraakt en de maatschappij weigert mij te vergoeden”, zegt een bedroefde Eersteling. Het geval van Eersteling en de andere ondernemers verwijst Frankel naar de overheid. “Staatsolie, kan en is niet in staat bedrijven te doneren.”

| de ware tijd | Door: Redactie