• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SPCS-toppers op technische missie in Brazilië

| starnieuws | Door: Redactie

Vertegenwoordigers van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) waren van 13 tot en met 17 maart op een technische missie in Brazilië. Ze hebben kennis gemaakt met de Braziliaanse technische capaciteiten rond de exploitatie van waterkrachtcentrales die vergelijkbaar zijn met de Afobaka waterkrachtcentrale. Dit, met het oog op benchmarking van de operationele onderhouds- en veiligheidspraktijken, met name wat betreft het beheer

van risico's en rampen van waterkrachtcentrales.

Naresh Soerdjbali, hoofd Gezondheid, Veiligheid en Milieu van de SPCS waterkrachtcentrale en Marcus Apapoe, hoofd Onderhoud van de SPCS waterkrachtcentrale hebben geparticipeerd in deze technische missie, meldt de Braziliaanse ambassade. Zij werden vergezeld door vertegenwoordigers van het Braziliaanse ministerie van Integratie en Regionale Ontwikkeling (MDR), het Nationaal Agentschap voor Water en Basissanering en het Braziliaanse Samenwerkingsagentschap, bij de vergaderingen en veldbezoeken.

Er zijn veldbezoeken gebracht aan:

- Brasilia: Nationaal Meteorologisch Instituut, Nationaal Centrum voor Risico- en Rampenbeheer, Beheer- en Operationeel Centrum van het Amazonebeschermingssysteem en hoofdkantoor van Elektriciteitscentrales van het Noorden van Brazilië NV;

- Curitiba: Paraná Energiebedrijf;- Rio de Janeiro: Waterkrachtcentrale Furnas;

- Belo Horizonte: Minas Gerais Energiebedrijf.

De deelnemers aan de missie zijn van mening dat de samenwerking tussen vertegenwoordigers van Staatsolie en Braziliaanse technici aanzienlijk zal bijdragen tot de versterking van de bilaterale betrekkingen en de uitwisseling van praktijken en informatie voor het beheer van waterkrachtcentrales.

De Braziliaanse regering tracht tegemoet te komen aan de wensen van bevriende naties, zoals Suriname, en geeft prioriteit aan internationale samenwerking om naties en volkeren te verenigen en solidariteitsbanden te versterken.

| starnieuws | Door: Redactie