• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SoZaVo start fysieke registratie voor koopkrachtversterking in Wanica, Para en Saramacca

| waterkant | Door: Redactie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname(SoZaVo) zal op maandag 20 maart 2023 in de districten Wanica, Para en Saramacca, simultaan de fysieke registratie opstarten voor de koopkrachtversterking. Dit is onderdeel van het in uitvoer zijnde Sociaal Programma van de regering Santokhi – Brunswijk, waarbij personen of huishoudens die  SRD6000,- per maand verdienen of minder, in aanmerking kunnen komen voor SRD 1800,- koopkrachtversterking.

De afgelopen week heeft de Program Implementation Unit (PIU) ruim 100 personeelsleden van de verschillende wijkkantoren van de bovengenoemde districten getraind om de registratie zo vlot en efficient mogelijk te laten verlopen voor de aanmelders.

De PIU

en SoZaVo benadrukken dat online registratie vanaf 27 februari 2023 landelijk is opengesteld, waarvan tot nu toe reeds 10.555 personen zich hebben geregistreerd. Hiervan is het grootste aantal uit Paramaribo met 3992 online registraties, gevolgd door Nickerie en Wanica met respectievelijk 2694 om 2598 online registraties. Fysiek hebben 12.546 personen geregistreerd en dat brengt de registraties zowel fysiek als online in totaal op 23.101 personen.

Om de dienstverlening verder te optimaliseren zal de PIU op maandag 20 maart 2023 een presentatie geven aan de religieuze organisaties over het “Sociaal Programma”, component koopkracht versterking. Dit zal op maandag 20 maart 2023 plaatsvinden in het Lalla Rookhgebouw en wel vanaf 10 uur ’s morgens.

    | waterkant | Door: Redactie