• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Somohardjo wil dat Javanen hun aandeel opeisen

| starnieuws | Door: Redactie

Discussieavond over de rol van Javanen en of zij er beter van zijn geworden. De organisatie lag in handen van het Platform Activiteiten Viering Javaans Nieuwjaar. (Foto: Biza)

Jawa het meest geïntegreerd in de politiek, wat heeft het ons opgeleverd?. Dit was het thema van de discussieavond die vrijdagavond werd gehouden in Ballroom Torarica. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza)

sprak de aanwezigen aan het eind van de avond toe. Hij is er stellig van overtuigd dat het nu de tijd is, dat de Javanen hun aandeel in het land terugeisen en opeisen. Hij vindt het schandelijk dat uit de 65.000 kiesgerechtigde Javanen, geen van de parlementariërs van Javaanse komaf op eigen kracht binnen zijn gekomen.“Wij kunnen niemand verwijten, maar onszelf.” Hij benadrukte dat het vormen van een Jawa eenheid nu meer dan ooit heel belangrijk is voor de volgende generatie. “Maar niet alleen ten bate van de Javanen, maar ten bate van geheel Suriname.”

De minister merkte op dat Suriname een uniek land is met zijn eigen zeldzaamheden, waarvan de Javanen er één van zijn. De multi-etnische en multiculturele samenleving kan niet worden gescheiden van de politieke beleving van de Surinamers. “Uitgangspunt is hierbij dat elke Surinamer en politieke partij recht hebben op inspraak over de ontwikkelingsrichting van Suriname.” Samenvattend zei hij dat naar zijn inziens de discussie-avond een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een betere kwalitatieve democratie.

De organisatie lag in handen van het Platform Activiteiten Viering Javaans Nieuwjaar. De bedoeling is dat er uit de discussies een antwoord geformuleerd kan worden op de betekenis van de integratie van de Javanen in de politiek. De voorzitter van het Platform Activiteiten Viering Javaans Nieuwjaar Nasier Eskak tevens directeur van Biza, beet de spits af. De multi-etnische, - culturele en -religieuze samenleving is volgens hem, de rijkdom van Suriname. De kracht van Suriname ligt in de mogelijkheid die wordt geboden aan elke groep om vooruit te komen. Ook Eskak is van oordeel dat het bundelen van groeperingen kan leiden tot vooruitgang en veerkracht van de Surinaamse natie.

Vanuit dit uitgangspunt en vanuit een van de thema’s met name “Javanen in de politiek voor en na de onafhankelijkheid” die tijdens het Jawa congres werd behandeld, is deze discussieavond ontstaan. De discussieavond is mede ontleend door de uitspraak van de Biza minister in Nickerie, waar hij de stelling poneerde dat Javanen het meest zijn geïntegreerd in de politiek. “Maar wat heeft dit hen opgeleverd?” Daarom heeft het Platform dit onderwerp aangegrepen om samen een antwoord hierop te formuleren.

Een van de inleiders was de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo. Aangezien het thema de integratie van de Javaan ging, stelde de spreker zichzelf als voorbeeld. De politieke loopbaan van de PL-voorzitter begon bij een niet-Javaanse partij, de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij deed zijn intrede binnen de NPS en werd gerespecteerd en gewaardeerd als de voorzitter van het Indonesisch presidium. “Toen al kende men de verdeeldheid.” De partij was opgesplitst in presidiums van etnische groeperingen.

In 1973 werd Somohardjo gekozen als parlementslid. Ondanks de integratie was de stem van de Javaan zeer miniem. Na de onafhankelijkheid besloten de in de politiek geïntegreerden om samen te bundelen, zodat zij ook inspraak konden hebben bij de inrichting van Suriname. Zo ontstond de politieke partij, de Pendawa Lima. Ook Somohardjo acht de samenbundeling van alle Jawa in één partij als zeer belangrijk. “Wij praten dan hier niet over blokvorming.” Dit gezegd hebbende, haastte hij zich om te verduidelijken dat hij niet etnisch of discriminerend bezig is. "Integendeel staat de PL bekend als een nationale partij, echter de basis blijft de Javaan. Hij heeft gefungeerd in de functie van parlementslid, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, voorzitter van De Nationale Assemblee en nu als staatsadviseur. 

De inleiders van deze avond waren: politicoloog Hans Breeveld, Sharon Saridjan-Tjokro, ex-minister Soewarto Moetadja en de Paul Somohardjo. De panelleden waren Edward Redjopawiro, Robert Soentik, Ann Sadi, Oesman Wangsabesari, Maurits Hassankhan en Samuel Pawironadi.

| starnieuws | Door: Redactie