• vrijdag 22 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sociale Zaken gebelgd over noodkreet directeur Ashiana, aanvraag ruim 2 maanden te ingediend

Datum: | Bron: starnieuws | Door: Redactie

Voorlezen

Terwijl het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting samen met het bestuur van Huize Ashiana bezig was zich in te spannen voor een oplossing, is vanuit de directie van het tehuis een filmpje openbaar gemaakt over de situatie van het bejaardentehuis. Dinsdagmiddag is vanuit de overheid voeding geleverd aan de bejaardeninstelling, maar het kwaad was reeds geschied, zegt het ministerie.  Stichting 1 voor 12 heeft onder andere ingespeeld op de oproep van directeur Brenda van Daal en heeft goederen ter waarde van SRD 10.000 geschonken aan het tehuis. 

Vanuit de jaarlijkse overheidsbegroting komt Huize Ashiana in aanmerking voor de toekenning van subsidie. De administratieve processen om deze subsidie aan te vragen en te verkrijgen zijn meer dan bekend bij de directie van Huize Ashiana. De uiterlijke indiening van de subsidieaanvraag voor het tweede halfjaar van 2021 moet in de periode mei-juni 2021 geschieden. Helaas is deze aanvraag ruim 2 maanden na de deadline ingediend, zegt het ministerie. 

Bij elke subsidieaanvraag en –verwerking moeten de administratieve en wettelijke regels in acht worden genomen. Het afwijken van deze procedure kan dan van invloed zijn bij het toekennen of afwijzen van deze subsidieaanvraag. Om zulks te voorkomen, is het dus van belang, dat in de bedrijfsvoering van Huize Ashiana rekening wordt gehouden met deze processen. Indien deze regels en vooraf afgesproken procedure in acht was genomen, kon het tehuis ruim op tijd beschikken over de subsidiegelden.

Het ministerie zegt te onderkennen dat ook opvanginstellingen gebukt gaan onder de huidige situatie en dat seniorenburgers extra kwetsbaar zijn met als gevolg, dat er extra alertheid aan de dag moet worden gelegd om in hun behoeftes te voorzien. In de statuten van Huize Ashiana is duidelijk aangegeven dat aan het bestuur en de directie specifieke en uitvoerende verantwoordelijkheden worden toegekend. Deze verantwoordelijkheden hebben te maken met de soepele dagelijkse bedrijfsvoering van Huize Ashiana.

Het ministerie betreurt dat met het filmpje de indruk is gewekt dat er van overheidszijde geen of nauwelijks inspanningen zijn gepleegd voor de seniorenburgers van het tehuis. Met het wereldkundig maken van het filmpje is de overheid onnodig in een kwaad daglicht gesteld. De overheid zal er alles aan doen dat de bestaanszekerheid en het welzijnsniveau van de senioren worden gegarandeerd. 

Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12 zag de noodkreet van de directeur van Huize Ashiana op sociale media, waar zij dringend om hulp vroeg. Na telefonisch contact is er aan Stichting 1 voor 12 het verzoek gedaan om het tehuis te voorzien van onder andere broodbeleg, kip en bruine bonen. In korte tijd is hieraan gevolg gegeven. Vismale laat optekenen dat de stichting er is om mensen in nood te helpen. “In deze vragen wij uw dringende hulp aan donateurs, het bedrijfsleven en individuele burgers om wat u kunt missen te doneren. De bewoners van Huize Ashiana hebben uw hulp dringend nodig.” Aangegeven werd dat Huize Ashiana de bewoners niet voorziet van voeding, omdat de subsidie vanuit het ministerie nog niet is gestort. Door de verhoogde prijzen van goederen is de subsidie niet meer toereikend. 

Datum: | Bron: starnieuws | Door: Redactie