• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SLM: “Rol van externe deskundigen bij de SLM NV”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Surinam Airways bevindt zich momenteel in een transformatieproces en is zich ervan doordrongen, dat rust en vertrouwen essentieel zijn voor het welslagen daarvan. Wij betreuren het, dat interne aangelegenheden en bedrijfsdocumentatie steeds in een negatieve context in de media gebracht worden, nota bene in strijd met de gebruikelijke geheimhoudingsplicht.

De SLM heeft in een beginstadium gesprekken gevoerd met meerdere deskundige partijen waaronder ook advocatenkantoren, zowel nationaal als internationaal, voor het opstellen en voor de implementatie van een integraal reorganisatieplan.

De opties voor de SLM voor het inschakelen van een advocaat in Suriname zijn zeer beperkt, aangezien de meeste advocatenkantoren in Suriname die

voldoende specialisatie in huis hebben, reeds zijn ingeschakeld door crediteuren. Het budget voor de diverse externe deskundigen betrokken bij de totale reorganisatie is geraamd op $1,47 miljoen Amerikaanse dollar. De tarieven van de externe deskundigen van het team dat betrokken is bij de reorganisatie van SLM, zijn in het (internationale) commerciële bedrijfsleven marktconform en gangbaar.

Bij het opgestelde organisatieplan, zijn uitgangspunten van verschillende jurisdicties, waaronder Suriname, Nederland, de Verenigde Staten en Engeland, in acht genomen. Het team is ook continu in contact met buitenlandse advocaten van schuldeisers en diverse instanties en organisaties wereldwijd. Zo is na lang onderhandelen met een grote Amerikaanse schuldeiser zijn vordering op de SLM nagenoeg geheel kwijtgescholden, hetgeen een voordeel voor de SLM van miljoenen heeft opgeleverd. 

Met andere schuldeisers wordt nog gesproken.

Ondersteund door de ingeschakelde experts gaan directie en staf van de SLM onverwijld voort met het transformatieproces, dat de goedkeuring van de aandeelhouder draagt. Aan de aandeelhouder zijn verzonden alle relevante documenten, waar zij op een later moment op zullen ingaan. 

De SLM is zich meer dan ooit bewust van het economisch en het maatschappelijk belang bij het welslagen van onze missie. Met meer reputatieschade bereiken we het beoogde doel niet. Enkel met de inzet van eenieder die het voortbestaan van dit bedrijf voor ogen heeft, kan onze nationale carrier weer op koers komen.

De SLM verzekert hierbij de samenleving, dat zij zeer verantwoord en zorgvuldig omgaat met de middelen die zij ter beschikking heeft. Het maken van kosten geschiedt uitsluitend waar dat leidt tot toegevoegde waarde voor de onderneming, aldus een woensdag 17 augustus uitgebrachte verklaring van de SLM.

| dagblad suriname | Door: Redactie