• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SLM-personeel wanhopig vanwege massaontslag

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

In het traject tot gezondmaking van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft de SLM gemeend om een vrijwillige vertrekregeling aan haar personeel aan te bieden. Deze regeling is opengesteld voor eenieder, echter zijn alle aanvragen van personeelsleden onder voorbehoud van goedkeuring van de SLM. Enige tijd geleden werd reeds de VUT (Vroegtijdige Uitdiensttreding) geïntroduceerd. De VUT-regeling is van toepassing op medewerkers die 25 dienstjaren en de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Beide regelingen zijn onderdeel van het herstelplan Vision-23.

De directie van de SLM stelde in een management announcement, dat zij met passen en meten de SLM boven water houdt gedurende deze financiële crisis. Momenteel is de schuldenlast van de SLM boven de USD 100 miljoen. Om de SLM voor een faillissement te behoeden, ziet de directie zich genoodzaakt drastische maatregelen te treffen. “Wij zullen noodgedwongen helaas moeten overgaan om voor een significant deel van de medewerkers een collectief ontslagvergunning aan te vragen”, aldus de directie. Alvorens daartoe over te gaan, stelt de directie het personeel in de gelegenheid vrijwillig uit dienst te treden. Aan de hand van het aantal dienstjaren wordt een aantal maanden loon uitgekeerd, medische voorziening betaald en de voortzetting van IPB –rechten worden afgesproken. Medewerkers die in aanmerking willen komen voor deze Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR), dienen hun verzoek schriftelijk in te dienen bij de afdeling Human Resource.

De personeelsleden die deze stap overwegen, hebben de gelegenheid tot en met 14 mei 2021 tot 15.00 uur.

De redactie van De West sprak enkele medewerkers van de SLM. Hoewel bekend is dat het financieel zeer slecht gaat met de SLM, hadden velen niet verwacht dat de directie zou overgaan tot het aanvragen van een collectieve ontslagvergunning. “Dit besluit raakt me heel diep, want wanneer het een bewuste keus is geweest om achter je droombaan te gaan, dan is deze bekendmaking een enorme schok. Niemand had verwacht dat we op dit punt zouden staan, ook de ouderen met minimaal 25 dienstjaren niet. Juist zij bleven positief en bleven ons steeds zeggen, dat we wel vaker in een put hebben gezeten, maar hoe dan ook er bovenop zijn gekomen”, aldus een stewardess. Volgens de SLM’er S.H., heeft de covid-situatie een steentje bijgedragen aan een snellere achteruitgang van het bedrijf. “Maar er zijn ook genoeg andere zaken die geleid hebben tot dit punt, zoals mismanagement. We weten allemaal dat in de afgelopen vijf jaar er ook vijf verschillende directeuren zijn geweest die geen van allen iets hebben kunnen bereiken in hun zittingsperiode, omdat er onder andere teveel politieke bemoeienis is. Deze directeuren hebben nooit de ruimte gehad om bepaalde besluiten te nemen in het voordeel van de SLM. Elke directeur die er komt te zitten, is een marionet van de regering.” Verder zegt hij dat de SLM een Raad van Commissarissen (RvC ) heeft die absoluut niet deugt. ‘’Het zijn allemaal zakkenvullers die nooit op hun fouten zijn gewezen, maar het personeel dat daaronder valt, moet maar eens een fout maken, dan worden die gelijk aangepakt.”

Een andere SLM-medewerker zei: “De drive en inzet die we stoppen in het bedrijf ondanks de slechte voorzieningen, is ongekend geweest. We hebben geen koersaanpassing ontvangen, geen vervoerstoelage, geen bonus, geen vakantiegeld, geen gratificaties bij een eventuele tien jaar in dienst zijn. En toch waren we altijd bereid om de extra mijl te gaan. Er is een herstelplan geschreven, maar dat is nooit aan het personeel gepresenteerd. Nu worden we verrast met een VVR-regeling, waarbij je binnen tien dagen een besluit moet nemen. Wat als ik niet voor deze regeling ga, wat is mijn baanzekerheid na 14 mei? Kan de SLM mij dan alsnog ontslaan? Ja, dat kan zeker. Want de situatie van het bedrijf laat het niet toe om nog zoveel personeel te behouden. Maar is dit de manier hoe je met je personeel omgaat? Misschien is de keus voor de groep 55-plus gauw gemaakt. Maar de jongere generatie die hun langetermijndoelen nog moet bereiken Een zeker geen garantie heeft op een andere baan bij een ander bedrijf, hoe verder met die groep?”

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie