• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Slechte economische situatie trigger voor suïcide’

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Onderzoek heeft uitgewezen dat in landen met een financieel-economische crisis veel gevallen van slechte mentale gezondheid en suïcide voorkomen. Stress als gevolg van zo een crisis komt vaker voor dan we denken. Dit zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in verband met de maand mei, de internationale maand voor de mentale gezondheid.

Maar stress leidt niet alleen tot zelfdoding, maar ook tot fysieke klachten. “We denken daarbij aan hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartinfarct of beroertes. Om iemand hiervoor te behandelen moet de stressor, de reden voor de prikkels, worden aangepakt”, aldus de bewindsman

“We kunnen zeggen

dat we geen malathion meer importeren maar die impact daarvan moeten we nog meten”

Suriname staat wereldwijd in de top tien van landen waar suïcide het meest voorkomt. De grootste groep is die van jongeren beneden dertig jaar. Van 2013 tot en met 2019 zijn in Suriname 831 jongeren zelf uit het leven gestapt. De minister noemt dit ‘zeer alarmerend’.

Dat toegang tot een psycholoog niet makkelijk gaat weet hij en ook waarom. “De schrijvers  en initiatiefnemers van de ‘Wet basiszorgverzekering’ in 2014 hebben er bewust voor gekozen paramedische dienstverlening niet op te nemen in het pakket. Dat is de oorzaak

van het probleem nu met de verzekering en de beperkte dekking.”

Zijn ministerie kent het probleem dat verzekerden zelf de kosten moeten betalen als ze naar een psycholoog willen en slechts een deel terugkrijgen van de verzekeraar.  “Iemand die in financiële problemen zit en in een depressie geraakt kan het geld niet opbrengen om naar een psycholoog te gaan”. Daarom zal in de eerste week van juni de wet worden geëvalueerd. De minister wil dat psychologische zorg toegankelijker wordt en verzekeraars de kosten vergoeden.

Symptomen herkennen

Hij stelt dat behalve de psycholoog ook de huisartsen, religieuze leiders, de politie, maatschappelijke organisaties, bestuursambtenaren en districtscommissarissen een rol spelen in de mentale gezondheidszorg. Herkenning van signalen van slechte mentale gezondheid van een persoon moet ook mogelijk zijn. Want bij de psycholoog vindt de behandeling plaats maar de symptomen moeten in eerste instantie herkend worden.

De bewindsman noemt het voorbeeld van religieuze leiders die vaak in direct contact staan met de samenleving. Maar ook de journalist die voor zijn werk ergens komt om verslag te doen en een bepaalde situatie aantreft, zou in staat moeten zijn de symptomen te herkennen en dit door te geven zodat deskundigen in actie kunnen komen. Een korte training hierin zou volgens de bewindsman een goede aanpak zijn. Hij is van mening dat de toegang tot de zorg beter moet maar dat het niet alleen een taak is van het ministerie.

Bewustwording Ramadhin stelt dat ook de toegang tot het verkrijgen van pesticiden die vaker worden gebruikt bij zelfdoding wordt besproken zodat er mogelijk ook hiervoor beleid komt. “Volgens de cijfers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo plegen de meeste mensen suïcides door middel van intoxicatie ofwel vergiftiging. We kunnen zeggen dat we geen malathion meer importeren maar die impact daarvan moeten we nog meten.”

De minister verwijst naar Guyana waar eerder suïcide strafbaar was, dus als iemand suïcide had overleefd werd hij strafrechtelijk vervolgd. Na 120 jaar is die wet veranderd.

| de ware tijd | Door: Redactie