• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Slecht bestuur

| de ware tijd | Door: Redactie

INGEZONDEN

Op 29 september heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn derde jaarrede gehouden in De Nationale Assemblee (DNA). Er is als vanouds van alles beloofd maar of zulks gaat worden gerealiseerd, moet nog blijken.

Om bijvoorbeeld de armoede te bestrijden zouden vooral politici op tal van zaken zelf kunnen bezuinigen om het goede voorbeeld te geven: businessclass vliegen, partner mee op reis, onkostenvergoedingen, stoppen met de vele salarissen die worden uitbetaald aan individuele politici, de vele onnodige volgauto’s, onnodige bewaking thuis, onbeperkt telefoneren op kosten van de staat, buitenlandse adviseurs die in vreemde valuta worden betaald et cetera.

Voorts moeten de Guyanezen leren om

respectvol te communiceren

Erg hinderlijk was te horen dat de visvergunningen diplomatiek gaan worden opgelost, terwijl de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) eveneens belangen in deze sector schijnt te hebben. Als Santokhi geen uitweg heeft, wordt vaak gekozen voor achterkamertjespolitiek door commissies te benoemen en nu de diplomatieke oplossingen.

Het verbaast mij dat in de eigen fractie (gelederen) altijd naar onduidelijke alternatieven wordt gezocht om de president tegemoet te komen door bijvoorbeeld te suggereren de vis dan maar te verkopen aan de Guyanezen. Het is onbegrijpelijk dat er vanuit de eigen achterban bijna geen enkele kritiek is op de president: dan is het inderdaad beter om thuis te blijven, maar dan moet men niet klagen!

Het is letterlijk een-water-naar-zee-dragende oplossing om de vis te verkopen aan de Guyanezen, omdat allereerst de corruptie in deze sector met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Voorts moeten de Guyanezen leren om respectvol te communiceren! Dat is wat de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (een mondvol) aan onze westerburen duidelijk moet maken. Dit is al enigszins gebeurd door de minister van Defensie als ad interim van Bibis.

Overigens, kunt u mij één goede diplomaat noemen in Suriname die met de Guyanezen zou kunnen onderhandelen? Zelfs voor een kleine luchtvaartmaatschappij in ons land moest er een vreemdeling worden aangesteld die voornamelijk ervaring had als station manager in Afrika. Dit door het family-and-friends-beleid dat nog steeds niet ten einde is.

Tigri

Ondanks een recent redactioneel artikel in de Ware Tijd, gevolgd door diverse ingezonden stukken, is het onderwerp van het betwiste gebied tussen de nieuwe rivier en de Coeroeni/Koetari nog steeds niet geïnitieerd voor onderhandelingen, terwijl in dit deel van Suriname beheersactiviteiten worden gevoerd door onze “lieve” buren.

De zeer zwakke president Santokhi durft daar geen woord over te reppen, terwijl hij nu eveneens voorzitter is van de Caricom (Caribbean Community and Common Market), een Caribische intergouvernementele organisatie. Dit gebied is een belangrijke economische zone dat Santokhi met zijn set’ en-theorie moet oplossen in deze regeringsperiode! Anders zie ik hem beslist niet terugkeren als president van ons land.

Tot nog toe heeft de huidige coalitie alleen maar beloften gedaan aan het volk van Suriname waarvan de belangrijkste onder meer het verlagen van de koers niet is nagekomen. De armoede is schrikbarend gestegen, terwijl bijvoorbeeld de corruptie, patronage en of vriendjespolitiek hoogtij vieren. De kwestie van zoveel mogelijk de burgers een bankrekening te geven, wordt idem niet nagekomen.

Betreffende de uitspraak van het Constitutioneel Hof inzake de vigerende kiesregeling en de stappen die moeten worden gezet, horen we niets, behalve dat in eerste instantie is beloofd dat alles in het werk zal worden gesteld om middels aanpassing van de bestaande wetgeving nieuwe wetgeving tijdig te realiseren.

Het bestuur

Al lange tijd wordt gesproken over een wet Openbaarheid van Bestuur die er nog steeds niet is. Daarom kan corruptie evenzo niet adequaat worden bestreden. Hoewel het Openbaar Ministerie veel werk verzet, moet er nog bergen werk verzet worden om ons land corruptievrij te maken.

Overigens, het is een saillant detail dat corruptie al in 1683 bestond en werd bestreden door gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (naar hem is de Sommelsdijckkreek vernoemd). Zulks wordt gememoreerd in het proefschrift van André R. Haakmat, 1939, getiteld ‘Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname’ dat hij op 29 september 2022 verdedigde aan de Open Universiteit in Heerlen (Nederland).

Wellicht kunnen de huidige bestuurders dit wetenschappelijk werk als leidraad gebruiken om nu eindelijk te starten met resultaatgerichte corruptiebestrijding die onze samenleving zo verziekt. De heer Haakmat heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat je nooit te oud bent om te leren. Hij is zelf al 83 jaar.

Het is op geen enkele wijze in stand te houden dat als ministers slechts één jaar in deze functie zijn benoemd – na ontslag – nog hun hele leven lang een pensioen genieten naar rato van een directeurssalaris bij een ministerie zonder één cent pensioenpremie te storten. Overigens, het moment wordt afgewacht wanneer politici de vele salarissen die zij genieten voor het niets doen stoppen, zoals door dit kabinet is beloofd.

Zelf geniet de president een pensioen als ambtenaar, minister, DNA-lid en nu een ruim salaris als president. Zijn vrouw Mellisa K. Santokhi-Seenacherry maakt deel uit van de raad van commissarissen van Staatsolie en wordt daarvoor gecompenseerd in vreemde valuta. Uiteraard is dit nepotisme en valt met geen woord goed te praten.

Daarom moet de president van Suriname geen mooie praatjes verkondigen, maar de armoede in het land bestrijden door zelf het goede voorbeeld te geven, precies zoals bepaalde bestuurders dit in de koloniale tijd deden. Suriname is totaal failliet van de politici die als rovers en bandieten tekeergaan: houden deze mensen wel van hun land? Ik vermoed van niet anders was de kwestie Tigri al lang opgelost!

Robby Roeplall

| de ware tijd | Door: Redactie