• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Situatie Belastingdienst

| de ware tijd | Door: Redactie

DEZE WEEK BLEEK dat de regering een gigantische bestuurlijke flater heeft geslagen en mogelijk ook rechtsregels heeft overtreden. Zo blijkt dat Ismaël Kalaykhan zich ten onrechte heeft voorgedaan als directeur van de Belastingdienst en dat de regering dat weet. Kalaykhan bracht dat zelf naar voren in de rechtszaal waarbij de zaak van Jean ‘Saya’ Mixon werd behandeld. 

Naar informatie van deze krant is Kalaykhan ook oprichter van Gideon Advisory Services een kantoor dat  fiscale, administratieve en juridische diensten verleent aan derden en nauw samenwerkt met een ander gerenommeerd accountantskantoor waarmee de overheid vaker zaken doet.  Dat levert mogelijk een belangenverstrengeling op. Kalaykhan is bovendien geen Surinamer, wat

volgens de Personeelswet verplicht is voor dit soort functies.

Het is duidelijk dat er hier wetten en (ongeschreven) regels worden overtreden. De Nationale Assemblee heeft dan ook terecht vragen gesteld over de positie van Kalaykhan. Ook de Douanebond die klaagt over bestuurlijke en beleidsblunders van de zogenaamde directeur roert zich. Want er zijn maatregelen doorgevoerd en handelingen gepleegd door Kalaykhan die alleen een directeur mag doen. 

Dit is duidelijk willekeur van een niet-transparante hoge functionaris die nu niet langer vertrouwd wordt door de samenleving en ook niet door zijn werknemers

Opvallend is dat in oktober 2017 -dus ruim voordat Kalaykhan benoemd werd door deze regering- hij een warm betoog hield bij een ander medium voor transparantie. Kalaykhan benadrukte dat vertrouwen van groot belang is voor het heffen van de recent doorgevoerde Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). ‘Hij legt uit dat vertrouwen tussen ambtenaren bij het directoraat der Belastingen en de leiding belangrijk is, zo ook de relatie tussen de overheid en ondernemers die de BTW moeten innen voor de overheid. Zo moet er volgens de fiscaal jurist ook vertrouwen gewekt worden bij de consument/burgers die moeten weten wat de intenties hiervan zijn namelijk invoering van de BTW, en dat het een goede zaak is’, staat letterlijk in het stuk samen met diverse quotes van Kalaykhan die deze woorden ondersteunen.

Laat het nou juist vertrouwen en transparantie zijn die het hoofd van de Belastingdienst heeft nagelaten. Zo bleek dat de fiscaal jurist in het geval van Mixon ervoor koos het geval te melden bij het Openbaar Ministerie en die instantie met groot vertoon van politiemacht hem liet oppakken en opsluiten. Terwijl in een ander soortgelijk geval hij toestond dat het geval buiten proces en met een boete werd afgehandeld.

Dit is duidelijk willekeur van een niet-transparante hoge functionaris die nu niet langer vertrouwd wordt door de samenleving en ook niet door zijn werknemers. Het zou goed zijn dat de minister van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing zijn hoofd niet in het zand steekt, verantwoordelijkheid neemt voor deze blunder die ongetwijfeld tot wetsovertredingen heeft geleid en Kalaykhan met de meeste spoed bedankt.Anders werkt de regering nog langer mee aan onbehoorlijk en misschien zelfs criminele handelingen. Terwijl ze juist had beloofd dit soort gedrag, waar zij de vorige regering van beschuldigde, na te laten. Deze episode is een dieptepunt voor een land dat al geteisterd wordt 

| de ware tijd | Door: Redactie