• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sharman en Gajadien pleiten voor vrijgeven contracten Staatsolie

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De assembleeleden Dew Sharman en Asiskumar Gajadien vinden dat de productiedelingscontracten die Staatsolie de afgelopen jaren heeft getekend met buitenlandse oliemaatschappijen zo snel als mogelijk openbaar gemaakt dienen te worden. Als er zaken spelen zoals geheimhoudingsclausules vragen de twee VHP’ers president Chandrikapersad Santokhi ervoor te zorgen dat Staatsolie voorlopig geen PSC’s tekent met internationale oliemaatschappijen.

In hun brief aan het staatshoofd wordt aangevoerd dat op grond van artikel 41 van de Grondwet de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen eigendom zijn van de natie en daarom dienen te worden ingezet in de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het

land. Op basis van de mijnbouwwet heeft Staatsolie het exclusief recht ten aanzien van verkenning, exploratie en exploitatie van aardolie in Suriname en tekent dit bedrijf namens de Staat Suriname productiedelingscontracten (PSC) met andere partijen.

“Volgens hen is het nog steeds onduidelijk wie verantwoordelijk gesteld zal worden bij een eventuele milieuramp”

Staatsolie heeft op haar website de ‘modelovereenkomst’ gepubliceerd. Het bedrijf geeft de getekende overeenkomst echter niet vrij omdat zij zich beroept op afspraken over geheimhouding. Echter vinden Sharman en Gajadien dat omwille van transparantie en accountability naar het volk van Suriname toe en vanwege discussies in Guyana de PSC’s zo snel als mogelijk openbaar gemaakt moeten worden zoals in het buurland.

Aangevoerd wordt dat in Guyana al geruime kritiek bestaat ten aanzien van onder andere kostenbeheersing, milieueffecten en de inkomsten. “Men vraagt daar naar heronderhandelingen van de contracten. Om dit soort zaken zoveel als mogelijk te kunnen voorkomen, zou het wijs zijn om volledige transparantie te betrachten met betrekking tot de PSC’s door Suriname getekend,” aldus de twee assembleeleden.

Volgens hen is het nog steeds onduidelijk wie verantwoordelijk gesteld zal worden bij een eventuele milieuramp. Ook is het onduidelijk of de modelovereenkomsten op de website van Staatsolie identiek of gelijkluidend zijn als wat al is getekend met de internationale oliemaatschappijen.

Daarom vragen Gajadien en Sharman dat de contracten “met de meeste spoed” openbaar gemaakt worden. “Indien dit om redenen van confidentie vooralsnog niet mogelijk mocht blijken verzoeken wij u om tot de tijd van openbaarmaking, geen enkele nieuwe PSC’s met geen der internationale oliebedrijven te tekenen,” aldus de twee VHP-parlementariërs.

| de ware tijd | Door: Redactie