• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Serena Muntslag-Essed: ‘Zeer benieuwd naar oordeel C-Hof inzake kiesstelsel’

| dagblad de west | Door: Redactie

De juriste Serena Muntslag-Essed heeft gisteren gedurende het Radioprogramma Welingelichte Kringen gezegd, dat ze bijzonder benieuwd is naar het oordeel van het Constitutioneel Hof, inzake de kwestie van het kiesstelsel.

Muntslag stelde, dat het Constitutioneel Hof heel duidelijk heeft aangegeven, wat de toetsing is, die het gaat doen. Het C-Hof zal de kiesregeling toetsen en bepalen of ze in strijd is met de grondwet, en of met andere verdragen. Met name  verschillende verdragen  en zakenrechten van de mens, de  universele verklaring voor de rechten van de mens die allemaal bepalend kunnen zijn. Heel exclusief om als voorbeeld te noemen het, Bupoverdrag

artikel 5 zegt duidelijk, dat het kiesrecht op basis van gelijkwaardigheid dient te worden uitgeoefend.

Volgens Muntslag is het Constitutioneel Hof in tegenstelling tot de rechtelijke macht anders, in elke geval zal het binnen redelijke termijn tot zijn eindoordeel komen. Volgens de wet zou dat drie maanden kunnen duren, maar vanwege de complexiteit en de vele deskundigen die gehoord moeten worden, heeft het in een vorige zaak langer dan 3 maanden geduurd.” Maar in elk geval veel korter dan we gewend zijn, van de rechtelijke macht”, aldus Muntslag.

Essed stelde, dat het pas de tweede uitspraak van het Constitutioneel Hof izal betreffen. “De werkdruk is natuurlijk een heel andere dan die de rechtelijke macht heeft. Die vergelijking zou gelijk zijn aan appels en peren. Ik ben in elk geval wel blij, dat we de volgende week al zullen weten, wat het oordeel is van het Constitutioneel Hof”, aldus Muntslag.

Als het oordeel van het Constitutioneel Hof onverbindend wordt verklaard, is Muntslag van mening, dat er inderdaad sprake is van strijdigheid binnen de huidige kiesregeling. “Het zal dan betekenen, dat het parlement zal moeten overgaan tot een wetswijziging, of een nieuwe kiesregeling, daaraan zal het parlement invullingen moeten geven. Dit omdat het parlement het enige bevoegde orgaan is, om nieuwe  wetgeving tot stand te brengen”, aldus Mutslag

| dagblad de west | Door: Redactie