• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sedert 2012 lopen 565 rechtszaken tegen ministerie van GBB

| waterkant | Door: Redactie

De Raad van Ministers (RvM) in Suriname heeft in de afgelopen drie jaar ruim negenduizend missives goedgekeurd. Er zijn in totaal 143 raadsvergaderingen gehouden en 112 onderraadvergaderingen. Uit deze vergaderingen zijn in totaal 9489 missives voortgevloeid. Deze informatie gaf vicepresident Ronnie Brunswijk als voorzitter van de RvM tijdens een persconferentie op donderdag 25 mei.

Hij merkt echter op dat niet alles gaat met de snelheid welke de regering graag heeft. “Missives zijn besluiten die zijn genomen in de RvM, maar ze worden niet met de nodige snelheid uitgevoerd”, aldus de vp. Hij gaf ook aan dat er sedert 2012 bij het

Hof van Justitie rond de 600 rechtszaken tegen de Staat lopen. “Die houden de regering bezig.”

Van dit aantal zijn 565 zaken tegen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De zaken worden gevoerd in kort geding, bodemprocedures en hoger beroep. Verder worden er dwangsommen geëist, welke in vele gevallen door de rechter worden toegewezen. “En de Staat moet met de al weinige middelen betalen”, zegt de vp. Indien dit niet gebeurd wordt er volgens hem beslag gelegd op overheidsgebouwen.

Naar zeggen van Brunswijk heeft de regering aandacht voor deze kwestie. Hij haalde het voorgaande, tijdens de persconferentie waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen drie jaar, aan als een van de uitdagingen waarvoor de regering staat.

De vp merkt op dat Suriname langzaam uit de crises geraakt. De regering doet volgens hem er alles aan om het land naar grotere hoogten te brengen.

| waterkant | Door: Redactie