• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SDU: One person, one vote, same value

| dagblad suriname | Door: Redactie

Wordt er een loopje genomen met de intelligentie van het volk door de zogeheten deskundigen, gelet op de voorstellen voor wijzigingen in ons kiesstelsel, welke nu op tafel liggen bij de president en de Nationale Assemblee?

Wil men nog in dit nieuwe millennium op zulke grove wijze bepaalde politieke partijen bevoordelen met allerlei sluwe kunstgrepen in de kiesregeling ?

De SDU (Sociaal Democratische Unie), onder leiding van Celsius Waterberg, vindt dat 1 of 2 zetels toekennen aan een district, niet overeenkomt met de roep van one person, one vote, one value, omdat de populatie van de districten, niet gelijkelijk verdeeld is en

ook bij het voorstel om dwars door de districten kieskringen te hanteren, komt dat gedeelte van one value niet tot zijn recht, omdat een politieke partij dwars door al die kieskringen meer dan tienduizend stemmen kan krijgen, maar geen zetel haalt, aldus Waterberg. “Want die partij heeft in alle kieskringen op het nippertje die kiesdeler niet gehaald.”

Drogreden 

Als drogreden wordt aangegeven dat deze voorstellen worden gedaan om zogeheten marron partijen en district Coronie te verzekeren van zetels in de Assemblee. “Dit is kortgezegd een rad voor onze ogen draaien. Laat het duidelijk wezen, de marrons zijn de grootste etnische groep in Suriname momenteel en zijn in alle districten te vinden en landelijk zijn er meer dan tienduizend Coronianen verspreid over haast alle districten. En wie zegt, dat ons volk bij de komende verkiezingen etnisch zal stemmen?”

Voorstellen vanuit de SDU

De SDU stelt daarom voor dat het zeer eenvoudige Landelijk Kiesstelsel wordt gehanteerd voor de 51 zetels. Voordelen van dit stelsel zijn dat er werkelijk sprake is van one person, one vote, one value, 

Assembleeleden het hele land vertegenwoordigen en niet maar een district, er geen kunstmatige verhuizingen meer plaatsvinden van kandidaten en kiezers en dat op de dag van de verkiezingen de kiezer overal op Surinaams grondgebied zijn/haar stem kan uitbrengen. Dus ook op de Surinaamse ambassades kunnen mensen met de Surinaamse nationaliteit stemmen,

Verder vraagt de SDU dat alle ondemocratische wijzigingen, die waren ingevoerd in de kiesregeling, zoals het verbod op pre-electorale coalitievorming en het storten van een bepaald bedrag als partij om deel te mogen nemen aan de verkiezingen, worden verwijderd. Deze wijzigingen zijn een serieuze inbreuk op de verworven democratische rechten. Tevens geeft het de kans aan criminelen met veel geld om een bepaalde machtspositie in te kopen in de partijen.

De SDU hoopt dat de regering en Assemblee notitie hiervan nemen en een eerlijk en wijs besluit nemen voor Suriname. Volgens de SDU kan het anders.

| dagblad suriname | Door: Redactie