• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

“Schoolvervoer redelijk goed onder controle”

| dagblad suriname | Door: Redactie

In maart 2022 is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gestart met het project gratis schoolvervoer. Dit project is bedoeld om ruim 80% van de leerlingen en studenten tegemoet te komen met transport naar- en van school. De redactie vernam eerder, dat alleen leerlingen/studenten van Paramaribo en Wanica gebruik konden maken van gratis schoolvervoer, omdat men nog bezig was met de voorbereidingen.

Danique van Varsseveld, van het Bureau Communicatie en Media van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geeft tegenover Dagblad Suriname aan, dat gratis schoolvervoer altijd al gold voor alle districten en dat het ook gewoon doorgaat. Tot

en met november kan men zich nog registreren. Incidentele registraties na die periode worden ook gehonoreerd, zegt Van Varsseveld.

De redactie vernam ook, dat de registratie van schoolvervoer wat chaotisch verloopt. Aan Van Varsseveld is gevraagd of dit klopt. Hierop geeft zij aan, dat men zich waarschijnlijk vergist met de inschrijvingen voor scholen op VO-niveau. “Het is tot nu toe qua schoolvervoer redelijk goed onder controle. Ook zijn we bezig om binnen ons vermogen bepaalde routes aan te passen, zodat leerlingen gemakkelijker en snel de school kunnen bezoeken”, aldus Van Varsseveld.SK

| dagblad suriname | Door: Redactie