• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi wijst op ‘veel opgeleverde resultaten’ afgelopen twee jaar

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Hoewel nog veel werk te verzetten is, heeft de regering volgens president Santokhi sinds haar aantreden al aardig wat wapenfeiten neergezet die moeten resulteren in verbetering van de situatie van burgers. Het reeds gevoerde financieel-economisch en sociaal beleid van heeft “veel resultaten opgeleverd”. Dit zei het staatshoofd donderdag in het parlement tijdens de traditionele jaarrede die de aanvang van het nieuwe beleids- en begrotingsjaar van regering en parlement markeert.

Santokhi nam een greep uit de zaken die zijn regering al heeft gerealiseerd. Hij merkte op dat Suriname internationaal weer aanzien heeft gekregen en dat de internationale banden

zijn versterkt en geïntensiveerd. Samenwerking met internationale financiële instituten en financiële steun, hebben geleid tot meer dan 1,5 miljard US dollar steun.

Geschoolde krachten

In de districten Wanica, Paramaribo, Marowijne en Para zijn asfaltwegen hersteld en zijn praktijklokalen voor technisch onderwijs ingericht in alle districten. Deze faciliteiten zijn in Commewijne, Saramacca, Nickerie, Wanica en Paramaribo al in gebruik genomen. Deze voorzieningen voor technisch- en beroepsonderwijs hebben als doel om vooral geschoolde krachten te leveren aan verschillende productiesectoren op de nationale en internationale arbeidsmarkt.

Santokhi bracht ook naar voren dat het brengen van schoon en zuiver drinkwater naar de verschillende gebieden, die dit nog niet hadden zoals Commewijne Marowijne Nickerie weg naar Atjoni, Adjumakondre en Casipora, ook is gerealiseerd. Voorts zijn verschillende gebieden, die nog niet waren voorzien van elektriciteit zoals de dorpen in de omgeving van Moengo, Alfonsdorp en Nickerie, op het elektriciteitsnet aangesloten.

Ook zijn er investeringen gepleegd in hernieuwbare energie in verschillende delen van het land. Er is al een aanvang gemaakt met de aanleg van zonne-energienetten, solar farms, in diverse gebieden in de districten zoals Nickerie en Sipaliwini. Ook de gronduitgifte is voortgezet waarbij meer dan elfduizend grondbeschikkingen zijn uitgereikt in diverse districten zoals Para Nickerie Commewijne Saramacca en Wanica.

Belangrijke infrastructuur

De regeringsleider voerde verder aan dat het startsein is gegeven voor het opzetten van een diepwaterhaven te Suzannasdaal, die ook zal dienen als belangrijke infrastructuur voor de olie- en gasindustrie. “En de projecten zetten zich voort waaronder de ananaspilot waarbij reeds 99 lokale boeren, vanuit 15 dorpen zich hebben opgegeven. Wij zijn menens het achterland gelijke kansen te bieden als de rest van de natie. Nog binnen dit regeertermijn zal bijkans 725 hectare grond worden beplant met ananas,” zei de president.

Santokhi voegde eraan toe dat tijdens het recente bezoek van premier Mark Rutte van Nederland de eerste schreden zijn gezet voor het opzetten van een biogasindustrie met rijstkaf als basis. Hiertoe zijn tijdens het bezoek van Rutte diverse intentieverklaringen getekend, voor investeringen door de private sector van Suriname en Nederland.

Hoezeer er kritiek mag zijn op het gevoerde beleid, de president riep op dat ook gekeken wordt naar wat de regering al heeft gepresteerd. “Houdt u dan vooral rekening met de crisis die op ons afkomt en waarmee de gehele wereld ook te kampen heeft. En dat gaan we gezamenlijk aanpakken om Suriname weerbaar te maken voor wat op ons afkomt”, aldus het staatshoofd.

| de ware tijd | Door: Redactie