• vrijdag 02 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi over diverse fiscale maatregelen

| starnieuws | Door: Redactie

Naast monetaire maatregelen heeft president Chan Santokhi zojuist ook fiscale en andere beslissingen genomen door de regering meegedeeld aan De Nationale Assemblee. Voor btw-uitvoering, worden extra maatregelen genomen, met technische bijstand, uit Nederland. CARTAC, het IMF-agentschap, voor het Caribisch Gebied, assisteert met upgrading, van het ASYCUDA-systeem, waarbij deze maand, nog een UNCTAD missie, voor een jaar naar Suriname komt.

Foto: President Chan Santokhi aan het woord in De Nationale Assemblee.

Het ICT-systeem, van de directe belastingen, is vernieuwd, zodat aangiftes nu online kunnen. Invorderingsachterstanden, worden ingelopen. Vanavond nog wordt een aanvang gemaakt, met het project om de belastingdienst, inclusief douane, om

te bouwen naar een Semi Autonomous Revenue Agency (SARA), benadrukte het staatshoofd. Het invoerrechten vrijstellingenbeleid, wordt aangepast.

Op 7 april 2023, vervalt de beschikking voor bedrijfsmiddelen, en komen er nieuwe richtlijnen. Dit zal het land SRD 400 miljoen, voor dit jaar opleveren.De overvlieggelden zijn reeds aangepast, aan de internationale standaarden, en gaan per 1 mei 2023 in.  De resolutie wordt deze week gepubliceerd. De inkomsten voor dit jaar, worden geschat, op SRD 320  miljoen.De royalty’s, op de kleinschalige goudsector, worden per 1 april 2023 verhoogd, van 4,5% naar 5,5%, met meeropbrengsten voor 2023, van SRD 224 miljoen.

De grondhuurtarieven, zijn aangepast maar zullen  in 2024  worden geïnd. Er zullen ook conditionele maatregelen getroffen worden, voor het afdwingen van betalingen. Voor de efficiënte en vlotte inning, zal het MI-GLIS worden aangewezen, als inningsautoriteit. De inkomsten, uit hoofde van deze maatregel, kunnen per jaar, SRD 1,3 miljard opleveren. De grondconversie, is op de begroting van 2023 opgenomen, en goedgekeurd, voor SRD 500 miljoen aan inkomsten. De regering kijkt uit, naar vlotte voortzetting, van de behandeling in DNA.

Voor hout en vis, worden de exportprijzen aangepast, naar meer realistische hedendaagse, waardoor de inning van exportheffing, zal toenemen, met minstens SRD 100 miljoen per jaar.

De subsidie op elektriciteit, en kookgas, kost de gemeenschap, ruim SRD 3,28 miljard  miljoen per jaar. Dit is niet te vol te houden, meent Santokhi. "Wij zullen kwetsbare groepen, blijven subsidiëren, maar subsidie aan de rijken, zal worden afgebouwd. Het doel is, om SRD 1 miljard, minder subsidie te betalen. Hiervan, is door afspraken met Staatsolie, al SRD 310 miljoen opgelost, zonder gevolgen voor de consumententarieven.

De regering neemt deze week, nog besluiten, over verdere afbouw, zonder dat kwetsbare groepen getroffen worden." De subsidie op gasoline en diesel, aan de pomp, is volledig afgebouwd, en er is een nieuw automatisch prijsmechanisme ingevoerd.

Het Ministerie van Financiën en Planning, heeft Staatsolie NV gedirigeerd om dividend overmakingen naar de Staat in vreemde valuta  via de VCB, beschikbaar te stellen, tegen de geldende genoteerde verkoopkoers, van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De tegenwaarde, wordt gebruikt voor de lopende uitgaven, van de Staat.

Door de dollars te verkopen in de markt, en niet aan de CBvS, vindt er geen geldschepping plaats, en ontstaat er ook geen inflatie- of koersdruk. Deze operatie, is monetair-neutraal, en ondersteunt de wisselkoers, doordat de vreemde valuta bijdraagt aan het aanbod van USD op de markt.

Van september 2022 t/m maart 2023, is op deze manier, ruim US$ 75 miljoen verkocht, aan importeurs, voornamelijk voor brandstofimport, voor meel en voor medicamenten.

| starnieuws | Door: Redactie