• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi op VN-top: Niet met dezelfde verhalen naar Dubai

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties woensdag toegesproken.

"We kunnen niet in minder dan twee maanden naar Dubai gaan en dezelfde analyses, dezelfde verhalen, hetzelfde beleid, dezelfde toespraken met nobele doelstellingen, dezelfde beloften horen… en daarna gebeurt er niets." Met een nieuwe klimaatconferentie voor de deur, hield president Chan Santokhi de

wereldleiders op de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor dat het te lang duurt om de vereiste beslissingen te nemen die een betekenisvolle impact zullen hebben en onze leefomstandigheden zullen verbeteren."We hebben gemakkelijker toegang nodig tot klimaatfinanciering om mitigatie- en aanpassingsbeleid te kunnen implementeren; we moeten het gesprek voeren over verlies en schade."Het is volgens hem "betreurenswaardig om toe te geven dat de wereld, ondanks enige inspanningen, nog steeds ver verwijderd is van het bereiken van het vereiste emissieniveau, om onomkeerbare schade aan ons mondiale milieu en onze samenleving te voorkomen." Santokhi voegde eraan toe: "En wij zijn de dupe!""We moeten ons aansluiten bij de inspanningen die oproepen tot het compenseren van landen met hoge bebossing voor de zogenaamde 'verwijderingskredieten', aangezien deze landen zonder compensatie als koolstofputten voor de hele wereld hebben gefunctioneerd." De wereld bevindt zich midden in de realiteit van de toegenomen intensiteit, van de verwoestende mondiale gevolgen van de klimaatverandering.Terwijl Suriname momenteel te kampen heeft met uitzonderlijk hoge temperaturen, resulterend in uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater, worden de gebieden in het binnenland in toenemende mate overstroomd door hevige regenval, en worden kustgebieden bedreigd door de stijging van de zeespiegel. Als gevolg hiervan zijn de mensen die in afgelegen delen van het uitgestrekte binnenland wonen verstoken van werk, onderwijs en basisvoorzieningen, en wordt de voedselzekerheid bedreigd, schetste Santokhi het beeld in Suriname.Als één van de enige drie koolstof-negatieve landen blijft Suriname toegewijd en blijft het zijn rol spelen in het beschermen van de planeet door nationale acties, maar ook door het aangaan van strategische internationale publieke en private partnerschappen die zullen bijdragen om koolstof- negatief te blijven, voor nu en voor de toekomst.Santokhi heeft de internationale gemeenschap verzekerd dat Suriname vastbesloten is een koolstofnegatief land te blijven, met een enorme biodiversiteitspool en een laag ontbossingsniveau. Samen met zeven andere landen heeft Suriname zich gecommitteerd  aan een beter beheer van het Amazonegebied op de Amazone Summit in augustus. "We hebben ons ertoe verbonden de ontbossing tegen 2030 zelfs te stoppen. We streven ernaar hoge internationale milieunormen toe te passen om de impact op het milieu te minimaliseren."In een adem riep Santokhi alle zware vervuilers op om ook met dit proces aan de slag te gaan."En niet te proberen de milieuvriendelijke productie in de ontwikkelingslanden, die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, te beheren, belasten of bestraffen."

Cuba en Haïti

Sprekend over voedselzekerheid haalde president Santokhi zijn recent bezoek aan Cuba aan. Hij merkte op dat hij tijdens zijn bezoek de negatieve gevolgen van het al lang bestaande handelsembargo heeft ervaren. "Een embargo dat niet bereikt waarvoor het bedoeld was."

Voedselzekerheid is een grote uitdaging. Het Caricom Voedselzekerheidsprogramma is volgens het staatshoofd een voorbeeld van het verminderen van de voedselimportwet van de regio met 25% tegen het jaar 2025 en het bevorderen van lokale productie met moderne technologie.Santokhi stelde dat het bereik en de impact van digitale technologieën de komende jaren alleen maar zullen blijven toenemen. "Het is van cruciaal belang dat de voordelen van deze innovatie worden benut om een toegankelijke, transparante, veilige en beveiligde digitaal transformatieve omgeving te garanderen." Suriname heeft daartoe een Nationale Digitale Strategie 2023-2030 aangenomen.Het staatshoofd haalde ook het verslechterende politieke, humanitaire en veiligheidsklimaat in Haïti aan. Hij vindt dat er nog veel meer politieke inspanningen moeten worden geleverd om de intenties om oplossingen te vinden voor de crises, in tastbare acties te vertalen. "De bevolking van Haïti kijkt naar de regionale en internationale gemeenschap voor hulp."Santokhi stelde dat tegelijkertijd ook de Haïtiaanse belanghebbenden, die verdeeld zijn in tegengestelde groepen, blijk moeten geven van de wil tot dialoog en tot overeenstemming moeten komen over een weg vooruit in de kortst mogelijke tijd.

| starnieuws | Door: Redactie