• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi op virtuele top met Biden: “Corruptie vernietigt de democratie”

| suriname herald | Door: Redactie

De regering van Suriname gaat acties ondernemen om te voldoen aan de vereisten van de National Risk Assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering en illegale in- en uitstroom van gelden. Zo sprak president Chan Santokhi vandaag op een virtuele top over democratie, die op initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden wordt gehouden.

Om transparantie te bevorderen zegt president Santokhi een wetsontwerp te zullen voorleggen aan het parlement van Suriname betreffende de openbaarheid van overheidsinformatie (Wet openbaarheid van bestuur). Ook zegt hij hierbij te werken aan het oprichten van een nationale ombudsman. Deze dient ter bescherming van aanklagers van de regering en klokkenluiders. President Santokhi. Foto: CDS

“Ik doe een beroep op u allen, als leiders van uw volk, actie te nemen om het welzijn en de welvaart van uw natie tot stand te brengen, in het bijzonder om de principes van democratie te bevorderen, als één lichaam van naties”, aldus president Santokhi tijdens de virtuele top “Summit for Democracy”.

Het doel van dit event is tweevoudig. Ten eerste om toezeggingen en initiatieven over de drie belangrijkste thema’s te versterken, namelijk de democratie, corruptiebestrijding, het bevorderen van respect voor mensenrechten en verdediging tegen dictatuur. Ten tweede, om in alle eerlijkheid te spreken en te luisteren naar de uitdagingen waarmee de deelnemende landen worden geconfronteerd bij het naleven van de democratie.

Corruptie
President Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat in Suriname de democratie een fundamentele rol speelt in het garanderen van vrede en veiligheid. Ook gaf hij aan dat dit event een belangrijke stap is bij het onderstrepen van het belang van de democratie. Meer dan honderd landen zijn uitgenodigd voor de virtuele top. Foto: CDS

Om de democratie goed te laten fungeren, moet er zekerheid zijn dat de stemmen van de burgers worden gehoord en dat ze vrij zijn van vergelding voor de keuzes die ze maken. Dit vooral binnen het domein van de participerende democratie. “Corruptie vernietigt de democratie en de rechtsstaat, omdat het de verantwoordingsplicht en transparantie belemmert”, aldus Santokhi.

Voor deze virtuele top, die vandaag en morgen wordt gehouden, zijn leiders van meer dan honderd landen uitgenodigd. Verwacht wordt dat Biden nieuwe initiatieven zal aankondigen om corruptie te bestrijden en vrije en eerlijke verkiezingen te bevorderen.

| suriname herald | Door: Redactie