• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi noemt verhoudingen Suriname-Guyana goed

| dagblad suriname | Door: Redactie

Indiceert geen extra visvergunningen

De bilaterale verhoudingen tussen Suriname en Guyana zijn goed te noemen. Als er issues zijn, dan worden die opgelost door met elkaar te praten en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Zo beschrijft president Chandrikapersad Santokhi de relatie met het wester buurland.

Met betrekking tot de visserijsector zegt de president, dat het visserijbeleid van de regering gebaseerd is op de Visserijwet, de Vergunningsvoorwaarden en het Visserij ManagementPlan (VMP) 2021-2025. In het VMP, is vastgesteld, dat het aantal uit te geven visvergunningen, het niveau van het jaar 2020, niet mag overschrijden. 

Met deze mededelingen donderdagmiddag 3 november gedaan tijdens de

Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee, is president Santokhi indirect ingegaan op de kwestie van de verstrekking van visvergunningen aan Guyanese vissers. Hij indiceert daarmee, dat er geen extra visvergunningen zullen worden uitgegeven. De 150 visvergunningen aan Guyanese vissers, waar de Guyanese regering sinds enige tijd op zit aan te dringen, zit volgens de mededeling van de president dus er niet in.

Onderzoek visbestanden

Volgens de president is er nu een onderzoek opgestart naar de visbestanden. Uit het resultaat zal moeten blijken of het aantal visvergunningen verder zal moeten worden teruggebracht, dan wel weer ruimte is om nieuwe visvergunningen te verstrekken. Er zijn sterke indicaties, dat de verschillende visbestanden reeds zijn overbevist. Als voorzorgsmaatregel, ter bescherming van de visbestanden, worden ingetrokken visvergunningen niet opnieuw verstrekt. Er zal ook een Presidentiële Commissie geïnstalleerd worden, die als taak meekrijgt de doorlichting en ordening van de totale visserijsector. 

Over de verhoudingen met Guyana gaf de president aan, dat zoals het in een familie eraan toe gaat, soms de emoties hoog kunnen oplopen.

In de verhoudingen met buurlanden moet volgens hem per definitie gestreefd worden naar een vriendschappelijke, constructieve en begripvolle relaties. Hij zegt dat de recente discussies over visvergunningen niets wegnemen van de goede verhoudingen tussen beide landen.

Top-overleg

Er is ondertussen een traject uitgezet door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen om de onderwerpen die van belang zijn voor verdere discussie, nader en diepgaand te bespreken.

Door omstandigheden, konden de voor deze week in Paramaribo geplande gesprekken, om informatie te delen over de visserij situatie in de beide landen, en ook te praten over de samenwerking op het gebied van de veiligheid, geen voortgang vinden. Deze zullen op een nader te bepalen tijdstip worden gehouden.

Er is daarnaast afgesproken, dat de respectieve Nationale Grens Commissies, elkaar nog voor eind van het jaar, zullen ontmoeten om de stand van zaken op te maken. 

Op technisch niveau zal een voorbereidingsvergadering van het Strategisch Dialoog en Samenwerkings-Platform worden gehouden, om de verschillende samenwerkingsgebieden in kaart te brengen.

Dit alles in aanloop naar een top tussen de twee presidenten later in dit jaar, maar uiterlijk aan het begin van 2023. 

Ondertussen, zullen de beide landen elkaar ook op politiek niveau ontmoeten, tijdens de aanstaande COP27 VN-klimaatvergadering in Egypte, en de Caricom-Cuba Summit.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie