• zaterdag 22 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi en Ramdin: Suriname is de moeite waard

| starnieuws | Door: Redactie

"Suriname, gelooft in een sterke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, en ik ben ervan overtuigd, dat als we allebei in dezelfde richting kijken, we waardevolle partners kunnen zijn, in het voordeel van onze beide volkeren.' Hij heeft onder andere het Emirati-bedrijfsleven uitgenodigd om te investeren in de aanleg van wegeninfrastructuur, bruggen, huizen, kustbases en containerhavens. Dit zei president Chan Santokhi zojuist op een zakelijke bijeenkomst van CEO Clubs Netwerk.

Suriname biedt op dit moment uitstekende investeringsmogelijkheden en zakelijke voorkeuren in mijnbouw, olie en gas, landbouw, bosbouw, visserij, toerisme en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Op de World Expo Dubai 2020 tijdens de business meeting heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking gezegd dat het doel is om Suriname tegen 2060 koolstofvrij te maken. Daarbij wil het land gebruikmaken van de huidige nieuw gevonden hulpbronnen om op een milieuvriendelijke manier een solide basis te leggen voor duurzame groei.
Ramdin heeft gesteld dat Suriname veel aantrekkelijke  en winstgevende preposities biedt voor investeerders en financiers in een zakelijke omgeving die steeds meer openstaat voor geschikte partijen in verschillende economische sectoren. "Surinames buitenlands beleid en internationale positionering is voornamelijk om vrienden te maken in alle continenten van de wereld, gebaseerd op wederzijdse en gedeelde waarden zoals eerder aangegeven en om van dit milieu- en natuurlijke hulpbronnenrijke land aan de noordoostkust van Zuid-Amerika een voorkeursland te maken voor investeerders en een toegangspoort tot de Latijns-Amerikaanse markt," sprak de bewindsman in een adem.
President Santokhi die de bijeenkomst ook toesprak, zei dat de regering heeft deelgenomen aan deze World Expo 2020 in Dubai omdat ze de overtuiging heeft  dat alles mogelijk is met goede bedoelingen en met sterk, visionair en toegewijd leiderschap. Hij vertelde dat zijn regering een slecht geleide economie heeft overgenomen en dat de financiële lasten enorm zijn. "Investeringen om ons land aantrekkelijker te maken voor investeerders en ondernemers zijn verwaarloosd." Maar, vervolgde hij, "mijn regering, bestaande uit toegewijde leiders en toegewijde professionals, zal deze uitdagingen overwinnen, en we zijn ervan overtuigd dat we u binnenkort het beste klimaat zullen bieden voor bedrijfspromotie."

Ramdin voegde eraan toe: "In de meer dan 100 jaar van het hosten van wereldwijde bedrijven, staat Suriname met een eervol record dat er geen internationale of nationale contracten zijn geschonden door de regering. Dit is een zekerheid die velen de investeringsgemeenschap niet kunnen en hebben geboden." Ramdin pleitte dat het strategisch doel van de regering is om het land te maken tot kennisgebaseerde en waarde gedreven diensteneconomie op het gebied van voedsel- en waterzekerheid, bankdiensten, ketenoverslag en ICT.

Hij merkte op dat Suriname in veel opzichten een aantrekkelijk laboratorium voor de wereld is om te bewaren, gelet op zijn laag ontbossingsniveau, zijn CO2-negatieve status en zijn unieke flora en fauna en uitgebreide biodiversiteit. "En dat is precies waar we ons voor inzetten als onze bijdrage en uitdrukking van collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de wereld."

| starnieuws | Door: Redactie